#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
IZM: lai cilvēks būtu konkurētspējīgs, tam zināšanas jāpapildina visa mūža garumā
BNS 
, 2013. gada, 13.februāris, 2013

Lai cilvēks būtu konkurētspējīgs darba tirgū, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju attīstības dinamiku, personai savas zināšanas ar savu darbību saistītajās jomās jāpapildina visa mūža garumā, seminārā “Kā attīstīt savu konkurētspēju?” Eiropas Savienības mājā sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāve Ingrīda Muraškovska.

“Daudzas profesijas gadu laikā izzūd un to vietā nāk citas,” teica Muraškovska un uzsvēra, ka to ietekmē tehnoloģiju attīstība, tāpēc cilvēkiem nepieciešams sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai un gūt nepieciešamās zināšanas, lai viņi ar tām varētu veiksmīgi darboties.

Ministrijas pārstāve arī pauda, ka bieži vien privātos uzņēmumos ir spējīgi strādāt cilvēki, kuriem nav attiecīgas augstākās izglītības. Šādi gadījumi iespējami, piemēram, ja persona nepieciešamās zināšanas,  lai tā varētu veikt savus pienākumus, guvusi pašmācības ceļā.

“Specialitātē var strādāt arī cilvēki, kuriem nav attiecīgās zināšanas. Piemēram, hakeris, kuram ir plašas zināšanas, bet skola nav pabeigta,” viņa paskaidroja.

Muraškovska semināra laikā arī uzsvēra neformālās izglītības devumu iedzīvotāju konkurētspējas uzlabošanā.

Par neformālo izglītību ir uzskatāma izglītojošā darbība ārpus s formālās izglītības sistēmas un tai netiek izvirzītas formālās prasības izglītības procesa uzsākšanai un norisei, piemēram, vecuma un iepriekš iegūtas izglītības ierobežojumi.

Neformālās izglītības programmas nosaka tās saturu un atbilstību sabiedrības pieprasījumam gan ar profesionālo darbību saistītajās jomās, gan uz iedzīvotāju personīgajām interesēm vērstu. Pēc neformālās izglītības programmas apgūšanas var tikt izsniegts dokuments, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmā.

Runājot par to, kas nosaka personu konkurētspēju, Muraškovska, papildus viņu zināšanām, par konkurētspēju veicinošu faktoru tiek uzskatīta arī cilvēku vēlme strādāt, kā arī personas lojalitāte uzņēmumam, kurā viņš darbojas.

Seminārs notika sadarbībā ar IZM projektu “Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā“, un tajā tika skatīti jautājumi par konkurētspējas nozīmi un tās attīstīšanas iespējām, izmantojot dažādus izglītības piedāvājumus.

Dalībniekiem bija arī iespēja gūt priekšstatu par NIID datu bāzes izmantošanu, e-mācību iespējām, neformālās izglītības resursiem un atzīšanas procedūrām.

Projekta mērķi ir sekmēt sadarbību un izveidot vienotu koordināciju/informācijas apmaiņu starp augstskolām, privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām ar mērķi palielināt to pieaugušo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kuri savas dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaņas un kvalifikāciju.

Ministrija arī uzsver, svarīgi ir veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā ieinteresēto pušu vidū, kā arī kopīgi apmainīties viedokļiem un izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai, kā arī izplatīt informāciju iedzīvotāju vidū par šā brīža izglītības iespējām Latvijā un cilvēka ieguvumiem no kvalifikācijas celšanas.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties