#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izsludināti jauni projektu konkursi ESPON 2013 programmā
, 2010. gada, 10.maijs, 2010

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) aicina pieteikties Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (European Spatial Planning Observation Network - ESPON) 2013 programmas izsludinātajiem projektu konkursiem.

Konkursi izsludināti desmit tēmām saistībā ar teritoriju attīstību, konkurētspēju un kohēziju, mērķtiecīgu lietotāju pieprasījuma analīzi par ietekmes uz teritorijām vērtēšanu, lietišķo pētījumu izmantošanu pārrobežu telpiskajā plānošanā un attīstībā. Tāpat pētījumus var iesniegt par reģionālajām integrētajām stratēģijām, metropolēm un policentrisku attīstību, demogrāfiskajiem procesiem lauku teritorijās, kā arī projektiem starpvalstu sadarbības aktivitātēm ESPON Kontaktpunktu tīklā. Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursiem ir 5 900 000 eiro (4 146 520 lati).

Programmā ir iespēja projektos piedalīties arī partneriem no privātā sektora lietišķo pētījumu un mērķtiecīgo analīžu veikšanai, kā arī projektiem zinātniskās platformas atbalstam. Savukārt ESPON apstiprinātās Kontaktpunktu institūcijas var piedalīties transnacionālās sadarbības aktivitāšu konkursā. RAPLM norāda, ka projektu pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 28.jūnijam ESPON Koordinēšanas nodaļā Luksemburgā.

Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkls tika izveidots 2002.gadā, lai atbalstītu politikas un Eiropas zinātniskās sabiedrības veidošanu teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā. Tā galvenais mērķis ir palielināt informācijas un zināšanu apjomu par teritoriālajām vienībām, tendencēm un politiku ietekmēm Eiropā.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties