#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izsludināts Baltijas - Vācijas zinātniskās sadarbības projektu konkurss
, 2010. gada, 04.septembris, 2010

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludinājis projektu konkursu 2011.gadam, kurā uz finansiālu atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstskolas un zinātniskās institūcijas, kas vēlas īstenot zinātniskus projektus sadarbībā ar Vāciju.

Iesniegtie projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, konferences, izstādes, publikācijas un tulkojumi. Projektu īstenošanai birojs piedāvā finansējumu līdz 5 000 EUR vienam projektam.

Projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2011. gada janvāra līdz decembrim, Augstskolu birojā jāiesniedz līdz šā gada 15.oktobrim, savukārt projektus, kurus plānots uzsākt pēc nākamā gada 1. jūlija, var iesniegt arī līdz nākamā gada 15. martam. Abos gadījumos projektu īstenošana jānoslēdz līdz 2011. gada 15. decembrim.

Lēmumu par atbalstu projektiem pieņem Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja valdes izveidota komisija, kurā ir zinātnieki no Vācijas un Latvijas. Izšķirošais kritērijs ir projekta kvalitāte, bet vērā tiek ņemta arī projekta lietderība attiecībā uz zinātni Baltijas valstīs, projekta ilgtspēja, veikto plānošanas darbu pamatīgums un vācu partnera izvēles pamatojums.

Plašāka informācija par konkursu un iesniedzamo dokumentu veidlapas atrodamas Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja mājas lapā www.hochschulkontor.lv. Projektus finansē Vācijas Akadēmiskais apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs apvieno vairākas organizācijas, iniciatīvas un projektus Vācijas un Baltijas valstu augstskolu sadarbības un akadēmiskās apmaiņas jomā. Ik gadu Augstskolu birojs piešķir līdzekļus zinātniskiem projektiem Baltijas augstskolās, kā arī patstāvīgi rīko vācu zinātnieku vieslekcijas Baltijā. Šogad ar Augstskolu biroja atbalstu tiek īstenoti pavisam 14 dažāda ilguma un mēroga projekti. No tiem 7 ir sociālajās zinātnēs, 4 – humanitārajās zinātnēs, 2 – eksaktajās zinātnēs un 1 arhitektūrā. Līdzekļi piešķirti konferenču, doktorantu semināru un vieslekciju rīkošanai, kā arī tulkojumu un pētījumu veikšanai.

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties