#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izstrādāta vērienīga sociālo pakalpojumu programma
, 2010. gada, 07.jūlijs, 2010

Pirmdien preses pārstāvji tika informēti par jauno sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu Rīgas plānošanas reģionā, kas ir uzsākta ESF projekta “Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016. gadam izstrāde” ietvaros.

Alternatīvie sociālie pakalpojumi tiks plānoti iedzīvotājiem no dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, tostarp cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu ģimenes locekļiem, arī bezpajumtniekiem, lai pilnveidotu šo mērķa grupu sociālo funkcionēšanu, veicinātu nodarbinātību un iesaistīšanos sabiedrībā.

Programma aptvers Limbažu, Alojas, Salacgrīvas, Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils, Babītes, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Baldones, Stopiņu, Salaspils, Siguldas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Ropažu, Sējas un Saulkrastu novadus, kā arī Rīgas un Jūrmalas pilsētas.

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem ekonomiskās krīzes un strukturālo reformu laikā, valdība ir izstrādājusi stratēģiju, kas paredz ieviest ārkārtas pasākumus vairākās jomās, tai skaitā – nodrošināt garantēto minimālo ienākumu (GMI) trūcīgajām personām, vienlaikus paaugstinot GMI līmeni, nodrošināt darba vietas pašvaldībās, veicinot nodarbinātību, un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamību trūcīgajām personām.

Lai uzlabotu projekta mērķa grupu pamatvajadzību apmierināšanu, ierosināts pašvaldību teritoriālajos centros izveidot vietas, kur iedzīvotāji varēs saņemt nepieciešamos pakalpojumus – higiēnas centrus, kur nomazgāties, saņemt tīras drēbes, gultas veļu u.tml., kā arī zupas virtuves un pārtikas autoveikalus, kas piegādā pārtikas preces par pazeminātām cenām.

Sociālo pakalpojumu saņēmēji norādīja, ka ir nepieciešama iespēja bez maksas saņemt ģimenes locekļa pieskatīšanas pakalpojumus, kas ļautu ģimenes locekļiem uz laiku savus piederīgos, kam nepieciešama diennakts uzraudzība, ievietot institūcijā vai saņemt aukles pakalpojumus dzīvesvietā.

Tika ierosināts organizēt arī, piemēram:

* šļirču apmaiņas punktus un atkarību profilakses centru,
* krīzes centru un sociālās rehabilitācijas centru,
* dienas centrus veciem cilvēkiem, bērniem, bezpajumtniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti,
* grupu dzīvokļu, pusceļa māju un patversmju pakalpojumus,
* atbrīvošanas skolu personām pēc ieslodzījuma sociālo prasmju uzlabošanai,
* jauniešu mājas jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes,
* mājokļa pielāgošanas pakalpojumus,
* suņu – pavadoņu skolu,
* specializētā transporta pakalpojumus,
* sabiedrības izglītošanas kampaņas tolerances veicināšanai.

Iedzīvotāju informētības veicināšanai un tūlītēja atbalsta nodrošināšanai dzīvesvietā, ierosināts izveidot krīzes, uzticības un konsultatīvo tālruni. Nepieciešama arī ciešāka sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem, īpaši, narkologiem un psihiatriem. Piemēram, personām ar atkarības problēmām ierosināts sadarbībā ar medicīnas pakalpojumu sniedzējiem izveidot atskurbtuves un ātrās reaģēšanas grupas, savukārt, personām ar demenci izveidot specifiskus stacionārus, kuri būtu jāattīsta pie medicīnas iestādēm. Programmas kopējās izmaksas ir 160 miljoni latu, taču, ja tā tiks realizēta, ieguvēji būsim mēs visi!
 

Avots: Karina Bērziņa, "Rīgas Apriņķa Avīze", 02.07.2010

Foto: www.aprinkis.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties