#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jānodrošina vienlīdzīga konkurētspēja visās ES dalībvalstīs
, 2010. gada, 29.maijs, 2010

Visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm jānodrošina vienlīdzīgas konkurences iespējas, šādu nostāju Latvijas pārstāvji uzsvērs gaidāmajā Lauksaimniecības ministru neformālajā sanāksmē, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

No 30.maija līdz 1.jūnijam Spānijas pilsētā Meridā notiks ES Lauksaimniecības ministru padomes neformālā sanāksme, kuras laikā norisināsies diskusijas par lauksaimniecību un kopējās lauksaimniecības politikas reformu. ZM pārstāvji sanāksmes gaitā uzsvērs viedokli, ka jānodrošina vienlīdzīgas konkurences iespējas visām ES dalībvalstīm, tostarp arī tiešo maksājumu sistēmas pārskatīšana, īpaši akcentējot mazāk attīstīto lauku teritoriju konkurētspējas sekmēšanu.

Ministru padomes dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas nostāju jautājumā par kopējās lauksaimniecības politikas reformu, uzsverot, ka lauksaimniecība ir viena no nozīmīgākajām ES kopējām politikām. Galvenie pamatprincipi, kuri būtu jāievēro, definējot kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada, ir "aktivitāte, vienlīdzība un vienkāršošana". Tāpat arī Latvija sanāksmē paudīs viedokli, ka politikai jābūt izmaksu ziņā efektīvākai un vērstai uz lauksaimniecības konkurētspējas palielināšanu, kā arī skaidrai un viegli saprotamai sabiedrībai.

Kā ziņots, vēl līdz 3.jūnijam ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli un ierosinājumus par to, kas nozīmīgs būtu jāiekļauj ES Kopējā lauksaimniecības politikā pēc 2013.gada. Viedokli var izteikt tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_lv.htm.
 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties