#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
“Jaunatne kustībā” - izglītība viedai ekonomikai
, 2010. gada, 16.septembris, 2010

Šā gada pirmajā pusē Eiropas Savienība patērēja daudz enerģijas, lai uzlabotu ekonomikas pārvaldību nestabila tirgus apstākļos. Tagad ir pienācis laiks skatīties uz priekšu un noskaidrot, kādu ekonomiku mēs vēlamies redzēt rīt.

Tieši tam ir paredzēta stratēģija “Eiropa 2020”. Tas ir ceļvedis gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kas palīdzēs veidot zināšanu sabiedrībai nepieciešamās darbavietas. Mūsu centienu uzmanības centrā ir izvirzīta izglītība, jo iedzīvotāji ir mūsu visvērtīgākais resurss. Steidzamākais darbs ir noskaidrot, vai mēs sagatavojam mūsu jauniešus rītdienas prasībām.

Eiropas problēmas mērogu var ilustrēt ar dažiem skaitļiem. Jauniešu bezdarbs šobrīd pārsniedz 20 %. Salīdzinājumā ar 40 % ASV un 50 % Japānas iedzīvotāju, augstāko izglītību iegūst mazāk nekā trešdaļa ES jauniešu; aptuveni 15 % priekšlaicīgi pamet skolu, labākajā gadījumā iegūstot tikai pamata kvalifikācijas. Bet Eiropas ekonomikā 2020. gadā būs vismaz 35 % darbavietu, kurām nepieciešamas augsta līmeņa kvalifikācijas, un 50 % darbavietu, kurām nepieciešamas vidēja līmeņa prasmes.

Tādēļ ES ir izvirzījusi vērienīgus mērķus izglītības jomā: panākt, ka priekšlaicīga skolas pamešana nepārsniedz 10 %, un nodrošināt, ka vismaz 40 % jauniešu iegūst augstāko izglītību vai progresīvu profesionālo apmācību. Šie mērķi ir ticami un reālistiski, un tie palīdzēs virzīt strukturālās reformas pareizā virzienā. ESAO jaunākajā ziņojumā par izglītību* uzskatāmi parādīts, ka tās valdības, kuras pienācīgi iegulda augstākajā izglītībā, saņem atdevi lielākas ekonomiskās izaugsmes veidā.

Eiropas Komisija sāk iniciatīvu “Jaunatne kustībā”, lai risinātu problēmas, ar kurām jaunieši saskaras izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā. Tas ir pasākumu kopums, kas palīdzēs izglītības sistēmām nodrošināt vajadzīgās prasmes, uzlabos augstākās izglītības rezultātus, iedrošinās jauniešus studēt un mācīties ārvalstīs un atvieglos jauniešu pāreju uz darba tirgu. Tiek uzsākta arī publiska apspriešanās par turpmākajām ES izglītības, apmācības un mobilitātes programmām pēc 2013. gada.

Vispirms ir jāizveido pamati: rakstpratība, rēķināšanas iemaņas un IKT prasmes ir būtiskas ikviena bērna attīstībai. Eiropas rezultāti lasītprasmē pēdējos gados ir pasliktinājušies – gandrīz ceturtdaļai piecpadsmitgadnieku ir slikta lasītprasme –, un tas ir nepieņemami. Steidzamā kārtā esmu izveidojusi augsta līmeņa ekspertu grupu, lai apzinātu visiedarbīgāko praksi visā Eiropā un lai izstrādātu jaunu politiku. Dažās dalībvalstīs ir panākts ievērojams progress rakstpratībā, un mums vajadzētu no šīm valstīm mācīties.

Pēc tam ir jāvirza uz priekšu augstākās izglītības reforma, lai Eiropa varētu ne tikai izglītot pasaules labākos talantus, bet arī piesaistīt tos. Esam sākuši dialogu Eiropas līmenī starp augstskolām un uzņēmumiem, satuvinot tos, lai ar mācību plānu palīdzību varētu sagatavot jauniešus neskaitāmajām modernā darba tirgus prasībām. Mēs vēlamies mudināt augstskolas, lai tās dažādo savus ienākumu avotus, un pētām jaunas iespējas izveidot Eiropas mēroga aizdevumu struktūru studentiem. Mēs arī izskatām iespēju izveidot jaunu daudzdimensionālu augstskolu reitinga sistēmu, kura labāk atspoguļotu augstskolu piedāvājuma dažādību.

ES vienmēr ir pievienojusi papildu vērtību, ļaujot iedzīvotājiem dzīvot, strādāt un studēt citās dalībvalstīs. Gan profesionālajā apmācībā, gan akadēmiskākās disciplīnās mobilitāte jauniešiem sniedz prasmes, kas tiem būs nepieciešamas visa mūža garumā, lai mainītos un pielāgotos. Visiem jauniešiem nāk par labu apgūt prasmi sadarboties, dalīties ar idejām un iepazīt citas kultūras. Šī pieredze uzlabo viņu nodarbināmību. Tādēļ mēs vēlamies paplašināt mobilitātes programmas un ļaut tajās piedalīties lielākam skaitam jauniešu.

Iniciatīva “Jaunatne kustībā” palīdzēs jauniešiem pāriet no izglītības uz darba tirgu. Jauns Eiropas vakanču uzraudzības rīks jauniešiem un nodarbinātības konsultantiem norādīs uz darbavietām Eiropā un nepieciešamajām prasmēm. Eiropas kvalifikāciju apliecība atvieglos dažādās valstīs iegūtas jauniešu pieredzes salīdzināšanu.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem būs īstenot šo pasākumu kopumu krīzes laikā. Lai miljoniem jauno eiropiešu nodrošinātu iespēju studēt, mācīties un strādāt ārvalstīs, ES atbalsts ir izšķirīgs. Piemēram, Erasmus programma miljoniem augstskolu studentu ir nodrošinājusi iespēju studēt ārvalstīs un uzlabot to akadēmiskās, sociālās, personīgās un valodu prasmes.

Drīz tiks sāktas sarežģītas debates par ES izdevumu prioritātēm jaunajā desmitgadē. Ja mēs vēlamies pienācīgi īstenot vērienīgos stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, mums ir jāizdara grūta izvēle. Krīzes apstākļos vairāk nekā jebkad agrāk izglītībai ir jāpaliek prioritāro jomu vidū.

*Education at a Glance 2010 (Izglītības apskats, 2010), ESAO, 2010. gada 7. septembris.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties