#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunie ES noteikumi paredz maternitātes un pensijas pabalstus pašnodarbinātām personām
, 2010. gada, 04.augusts, 2010

Saskaņā ar jaunajiem ES tiesību aktiem, kas šodien stājas spēkā, pašnodarbinātām personām un viņu partneriem tiks nodrošināta labāka sociālā aizsardzība, tostarp pirmo reizi — tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu.

Ar direktīvu par pašnodarbinātām personām un viņu līdzstrādājošiem laulātajiem atceļ un aizstāj agrāku tiesību aktu  un uzlabo tiesības uz sociālo aizsardzību miljoniem sieviešu, kuras ir darba tirgū, nostiprinot sieviešu uzņēmējdarbību. Pašlaik tikai trešā daļa no uzņēmējiem ir sievietes.
"Stājoties spēkā šim jaunajam tiesību aktam, Eiropa sper nozīmīgu soli uz priekšu sociālās aizsardzības palielināšanā un vienlīdzīgu ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšanā pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, kā arī viņu partneriem," teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāre Viviāna Redinga. "Jaunais Eiropas tiesību akts praksē nodrošina vīriešu un sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē, veicinot sieviešu uzņēmējdarbību un pašnodarbinātām sievietēm sniedzot labāku sociālās drošības aizsardzību. Es aicinu visas dalībvalstis ātri sākt īstenot direktīvu, lai pilsoņi varētu sajust šīs priekšrocības savā ikdienas dzīvē."
Eiropas Parlaments šo tiesību aktu apstiprināja 18. maijā, un 7. jūnijā to apstiprināja ES dalībvalstis. Tas ievērojami uzlabo pašnodarbināto sieviešu un līdzstrādājošo laulāto vai pašnodarbinātu personu dzīves partneru aizsardzību, īpaši grūtniecības un dzemdību gadījumā. Šīm personām piešķir maternitātes pabalstu un vismaz 14 nedēļas ilgu atvaļinājumu, ja viņas to vēlas. ES līmenī pirmo reizi tiek piešķirts maternitātes pabalsts pašnodarbinātām personām.
Jaunie noteikumi ļaus arī sekmēt uzņēmējdarbību kopumā un īpaši sieviešu vidū. Šobrīd šajā jomā pastāv liela nevienlīdzība dzimumu starpā — Eiropā tikai 30% uzņēmēju ir sievietes.
Visbeidzot, noteikums par sociālo aizsardzību līdzstrādājošiem laulātajiem un dzīves partneriem (kas atzīti par tādiem valstu tiesību aktos) ir arī ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar 1986. gada direktīvu. Viņiem būs tiesības uz sociālo nodrošinājumu (piemēram, pensijām) uz tādiem pašiem nosacījumiem kā oficiāli pašnodarbinātām personām, ja dalībvalstī tām tiek piedāvāta šāda aizsardzība. Tas palīdzēs radīt spēcīgāku sociālā nodrošinājuma tīklu un novērsīs sieviešu nonākšanu nabadzībā.
ES dalībvalstīm tagad šī direktīva divos gados ir jāievieš valstu tiesību aktos. Vienīgi tad, ja ir īpašas grūtības, šo laikposmu var pagarināt par vēl diviem gadiem, lai īstenotu noteikumus par līdzstrādājošiem laulātajiem.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties