#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunieši cīnās pret nabadzību bērnu vidū
, 2010. gada, 07.jūlijs, 2010

Laikā no 6. līdz 11.jūlijam Eiropas jaunieši Rīgā aicinās parakstīt petīciju „Pieliec punktu bērnu nabadzībai tagad!”, tā mudinot ikvienu nepalikt vienaldzīgam un sniegt savu apliecinājumu, lai uzlabotu bērnu stāvokli Eiropā. Pirmie Latvijas paraksti pret bērnu nabadzību tiks vākti šodien, 7.jūlijā Eiropas Savienības mājā, Sarunu istabā plkst. 12.30. Parakstu vākšana notiks gan elektroniski īpašā interneta vietnē, gan Vēr-manes dārzā „Eiropas jauniešu kora” koncerta un visas X Latvijas Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētku nedēļas laikā.

Parakstu vākšanu iniciējuši „Eiropas jauniešu kora” dalībnieki, kas šogad vienojušies, pār-stāvot sešas valstis: Latviju, Igauniju, Bulgāriju, Spāniju, Itāliju un Lielbritāniju. Nedēļas laikā jaunieši līdzās muzikālās programmas gatavošanai un diskusijām par kultūras nozīmi sabiedrībā izstrādās arī priekšlikumus lēmumu pieņēmējiem par to, kas, jauniešuprāt, būtu darāms, lai apkarotu nabadzību un sociālo atstumtību. „Nabadzība aizver daudzas durvis, neļauj jauniešiem attīstīt savas spējas, un sociālā atstumtība atņem dzīvei vērtību un samazina sabiedrības iespējas attīstīties veiksmīgi. Latvijai nepieciešama gudra, radoša un sociāli aktīva jaunā paaudze. Svarīgi, ka jaunieši kopīgi veido savu pozīciju un iesaistās problēmu risināšanā, norādot politiķiem uz darāmajiem darbiem. Bezmaksas izglītība – grāmatas, mācību materiāli, ēdināšana skolā, transports uz izglītības, interešu izglītības un kultūras iestādēm, laba veselības aprūpe un pieeja kultūras vērtībām ir ilgtermiņa ieguldījumi ar visaugstāko,” skaidro Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja.

Eiropas jauniešu iniciētā un Latvijas Bērnu foruma atbalstītā parakstu vākšana ierosināta atsaucoties uz Eiropas gada (2010) tematiku un plāno vērst sabiedrības uzmanību uz jautā-juma problemātiku ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Parakstu vākšana notiks gan interneta vietnē - www.pieliecpunktubernunabadzibai.eu, gan ar jauniešu sociālo tīklu palīdzību, gan tieši – jaunieši aicinās parakstīt kampaņas uzsaukumu Vērmanes dārzā stundu pirms „Eiropas Jauniešu kora” koncerta. Atbalstīt kampaņu aicināts ikviens jebkurā vecumā gan nākot uz koncertu, gan izplatot elektroniski.

Parakstu vākšanas ideju atbalsta arī jaunais mūziķis Rihards Bērziņš, Bērnu foruma dalīb-nieks, Eiropas gada (2010) labas gribas vēstnieks. Viņš un 75 jaunieši kopīgi klausītājus gaidīs svētdien, 11.jūlijā plkst. 16.30 „Eiropas jauniešu kora” noslēguma koncertā Vērmanes dārzā. Pasākuma apmeklējums – bez maksas,

Jauniešu pieredzes apmaiņas projekta “Eiropas jauniešu koris” galvenais mērķis ir veicināt Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī veicināt jauniešu jaunradi un saskarsmi. Projektu līdzfinansē programma „Jaunatne Eiropai”

Latvijas Bērnu forums
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties