#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jauniešu apmaiņas projektu aktualitātes
, 2010. gada, 23.aprīlis, 2010

Pieredze. Personiskā izaugsme. Savas un citas kultūras izzināšana. Aizspriedumu un stereotipu laušana. Tas viss raksturo starpkultūru saskarsmi.

Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā” piedāvā jauniešiem rakstīt un piedalīties jauniešu apmaiņas projektos, kuri sniedz iespēju ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu jauniešu grupai savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai arī pašiem doties uz kādu citu valsti, lai piedalītos kopīgi veidotā projektā. Katram apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja.
Tuvākajā laikā Latvijā ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu tiek paredzēts īstenot vairākus apmaiņas projektus.
Jauniešu biedrība „Raibais kaķis” ir sākusi īstenot projektu „Feel it” ar mērķi radīt vidi, kurā jaunieši no dažādām kultūrām caur piecām maņām labāk iepazīst sevi un citus cilvēkus, veicinot iecietību un cīņu ar diskrimināciju. Apmaiņa norisināsies no 16. līdz 22. augustam Balvu pilsētā. Projekta tēma ir nediskriminācija un sevis izzināšana un pasaules iepazīšana ar smaržu, garšu, dzirdi, redzi un tausti. Apmaiņa veicinās sevis izzināšanu un izpratni par citām kultūrām, starpkultūru dialogu un saskarsmi ar citiem jauniešiem, kuri nāk no atšķirīgas vides un kultūras, kā arī palīdzēs novērst un cīnīties pret aizspriedumiem, rasismu un attieksmi, kas virzīta uz izslēgšanu, attīstīs iecietību un dažādības izpratni.
Laikā no 2010. gada 28. augusta līdz 4. septembrim „RED – Radošu efektu darbnīca” īstenos apmaiņu “Creative effects workshop” ar mērķi padziļināt jauniešu izpratni par sociālajām tiesībām un paaugstināt viņu radošo potenciālu savu ideju paušanā un popularizēšanā. Projektā sastapsies četrdesmit jaunieši no astoņām Eiropas valstīm (Itālija, Francija, Spānija, Portugāle, Norvēģija, Latvija, Turcija, Slovākija). Projektā savstarpēji mijiedarbojas trīs galvenās tēmas: sociālās tiesības, starpkultūru dialogs un radošie mediji. Projekta aktivitātes iekļaus dažādas diskusijas lielākās un mazākās grupās, informatīva programmas izstrāde lauku skolām par sociālajām tiesībām, prezentāciju sagatavošana, tiks izmantotas tādas neformālās izglītības metodes kā iepazīšanās spēles, grupas saliedēšanas aktivitātes, rotaļas, lomu spēles u.c.
Svētki ir katras ģimenes un valsts neatņemama sastāvdaļa, caur kuru atklājas daudzas valstu kultūras īpatnības. No 21. līdz 31. jūlijam Sabiles mazpilsētā norisināsies Francijas un Latvijas jauniešu divpusēja apmaiņa „Pastalas & Baguette: let’s celebrate together!”. Projekta mērķis ir, izmantojot svētku tematiku, veicināt Eiropas lauku jauniešu vienotību un starpkultūru izpratni. Apmaiņas laikā jaunieši iepazīs Latvijas un Francijas svētkus, iepazīs viens otru dzīvojot, darbojoties un svinot kopā, uzzinās, cik dažādi un unikāli ir Eiropas jaunieši, radīs svētkus gan sev, gan citiem. Jaunieši varēs novērtēt lauku vides ietekmi, piedzīvot īstus vietējā mēroga svētkus, aktīvi piedaloties Sabiles Vīna svētku norisē, tie redzēs, dzirdēs, sajutīs abu valstu vietējās kultūras un valodas vērtības, kā arī apzināsies, ka viņi ir daļa no visas Eiropas kultūras bagātības.
Projektu pasākumi balstās uz neformālās izglītības principiem un tiek īstenoti ar neformālās izglītības metodēm. Jauniešu apmaiņas projekti sniedz iespēju jauniešiem no dažām valstīm satikties un apspriest dažādus jautājumus, kā rezultātā viņi labāk iepazīst citas valstis un kultūras. Projektā iesaistītie jaunieši gūst neatkārtojamu pieredzi, izjūtas, emocijas, jaunus draugus, jaunas prasmes un zināšanas, iepazīst citas zemes, to jauniešus un kultūru, veido izpratni par komandas darbu, māku rast risinājumus dažādās situācijās, spēju būt elastīgiem un ātri reaģēt neparedzētās situācijās.
Īstenojot un piedaloties apmaiņas projektos, dalībniekiem ir arī iespēja saņemt YOUTHPASS (jaunatnes pase) - visā Eiropā atzītu sertifikātu, kurš apraksta un apstiprina iegūto neformālās izglītības pieredzi. Latvijā programmu Jaunatne darbībā administrē Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Foto: Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties