#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jauniešu iniciatīvu projekti Latvijā silda valsts ekonomiku
BNS 
, 2012. gada, 03.septembris, 2012

Jauniešu iniciatīvu projektu realizēšana Latvijā silda valsts ekonomiku, seminārā ES mājā norādīja valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinators Edgars Knohenfelds.

"Lai gan projektu iesniedzējiem netiek prasīts tas, ka projektiem ir jābūt realizētiem Latvijā, taču projektu realizācija šeit uz vietas silda valsts ekonomiku," sacīja Knohenfelds. Viņš skaidroja, ka, projektiem norisinoties Latvijā, tiek īrēti viesu nami, izmantots vietējais transports, iegādātas kancelejas preces un citas lietas, kas nepieciešamas projektam.

Bez ekonomiskajiem ieguvumiem valsts iegūst arī sociālā ziņā. "Varbūt Rīgas reģionā tas ir novērojams mazāk, jo rīdzinieki ir pieraduši pie ārzemniekiem. Taču, ja, piemēram, lauku reģionā tiek realizēts jauniešu apmaiņas projekts, arī vietējiem iedzīvotājiem paplašinās redzesloks un viņi iegūst jaunas idejas, kā arī plašāku skatījumu. Nereti arī vietējie ir iesaistīti projekta aktivitātēs," klāstīja Knohenfelds un piebilda, ka tādējādi tiek veicināta arī jaunu projektu rašanās.

Tāpat "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras" pārstāvis atzina, ka aģentūra vēlas palielināt pieteikumu skaitu piedāvātajās programmās. "Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielināts aģentūras budžets, kas tiek piešķirts projektu realizēšanai, taču projektu pieteikumu skaits ir saglabājies aptuveni iepriekšējā līmenī, līdz ar to aģentūra vēlētos piesaistīt vairāk jaunus projektus," teica Knohenfelds.

"Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras" pārstāvis arī pastāstīja, ka programmas ietvaros realizētie projekti ir saistīti ar Eiropas Savienības (ES) un katras dalībvalsts noteikto mērķu izpildi. "Katrs projekts ir saistīts ar mērķiem, ko ir definējusi ES, piemēram, jauniešu bezdarbu, sportu, izaugsmes veicināšanu, un ar katras dalībvalsts mērķiem, kas Latvijas gadījumā ir, piemēram, krievvalodīgo jauniešu integrācija," uzsvēra Knohenfelds.

Viņš arī pastāstīja, ka nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš jauniešu iniciatīvu projektiem ir šā gada 1.oktobris. Pašlaik vislielākā konkurence ir par finansējuma saņemšanu jauniešu apmaiņu programmu realizēšanai. Knohenfelds arī norādīja, ka tas ir vissarežģītākais no projektu veidiem, līdz ar to projekta pieteicējiem vajadzētu būt iepriekšējai pieredzei projektu īstenošanā.

Projektu var iesniegt jebkura organizācija, izglītības vai valsts iestāde, kā arī jauniešu grupa, taču projektu pieteikumi no uzņēmumiem gan nav atļauti.

Katrs iesniegtais projekts tiek vērtēts pēc atbilstības un kvalitātes principiem. Vērtējot pēc atbilstības kritērijiem, komisija izvērtē atbilstību projekta pieteikuma formai, piemēram, projekta ilgumu, uzsākšanas un pabeigšanas laiku, savukārt, vērtējot kvalitāti, tiek izvērtēti projekta mērķi, projekta iesniedzēju kapacitāte u.c.

"Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties