#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jauniešus studēt ārzemēs vilina studiju kvalitāte
BNS 
, 2012. gada, 28.septembris, 2012

Daudzi jaunieši izvēlas studēt ārzemēs, jo uzskata, ka tur pieejamās izglītības kvalitāte ir labāka un nākotnē to atzinīgāk novērtēs darba devējs, izskanēja informatīvajā pasākumā “Ceļā uz Eiropas Savienības (ES) augstskolām”.

Informatīvajā pasākumā klātesošos par iespējām gūt zinības Lielbritānijā iepazīstināja “Baltic Council for International Education” Informācijas centra Rīgā vadītāja Inga Ziemele, kura apliecināja, ka Lielbritānijas augstskolās ir iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību, ko atzinīgi vērtē arī citās pasaules valstīs, kas nākotnē jauniešiem var atvieglot darba meklējumus. Tomēr studijas Lielbritānijā ir salīdzinoši dārgas – sākot no četriem tūkstošiem mārciņu gadā, taču daudzos gadījumos gada maksa par studijām sasniedz pat deviņus tūkstošus mārciņu. Tomēr pastāv iespēja ņemt studiju kredītu un  kredītu, kas paredzēts uzturēšanās izdevumu segšanai. Pasākumā tika praktiski parādīts, kā pieteikties studijām Lielbritānijā, aizpildot nepieciešamās formas interneta vietnēs.

Jaunieši informatīvajā pasākumā tika iepazīstināti arī ar starptautisko angļu valodas eksāmenu “IELTS”, kuru pieprasa ļoti daudzas pasaules, tostarp Lielbritānijas, augstskolas. Šo valodas prasmes pārbaudi atzīst gandrīz visas Lielbritānijas, Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes mācību iestādes. Arī Amerikas Savienotajās Valstīs arvien vairāk skolu atzīst “IELTS” rezultātus kā alternatīvu “TOEFL”.

“IELTS” eksāmenu var nokārtot Lielbritānijas Padomes centrā, un eksāmena rezultāti tiek izdoti 13.dienā pēc eksāmena. Zināšanas mēra deviņu ballu sistēmā, kur vērtējums “viens” nozīmē “nav valodas lietotājs”, bet deviņi – “eksperts”. “Baltic Council for International Education” Eksaminācijas centra Rīgā vadītāja Santa Treija norādīja, ka lielākā daļa augstskolu pieprasa, lai valodu prasme būtu skalā no seši līdz septiņi.

Informatīvajā pasākumā piedalījās arī Dānijas vēstniecības Latvijā pārstāvji, kuri uzsvēra, ka trīs no Dānijas universitātēm ierindojas pasaules labāko universitāšu “Top 200”. Dānijā studiju process esot ļoti daudzveidīgs. Pēc vēstniecības pārstāvju vārdiem, Dānija varētu vilināt jauniešus arī tāpēc, ka valstī ir viens no zemākajiem noziedzības līmeņiem, kā arī tajā ļoti daudz cilvēku runā angliski.

Pasākums tika organizēts ES mājas tematiskā mēneša “Izglītības, zinātnes un inovāciju mēnesis” laikā sadarbībā ar “Baltic Council for International Education” Informācijas centru Rīgā un Dānijas vēstniecību Latvijā.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties