#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunieti, piesakies apmācībām!
, 2010. gada, 12.jūlijs, 2010

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem pieteikties Jauniešu iniciatīvas projektu apmācībām, kas notiks 2010.gadā no 7. līdz 10.augustam „Dreimaņos”, Babītes pagastā.

Apmācību mērķis: Attīstīt jauniešos nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā veidot kvalitatīvus jauniešu iniciatīvas projektus. Pieteikties aicinām projektā tieši iesaistīto jauniešu grupu – 2 līdz 4 dalībniekus no vienas organizācijas/institūcijas vai neformālās jauniešu grupas.

Dalībnieku profils ir:
1. 18 – 30 gadus veci jaunieši, maksimāli 4 jaunieši no vienas organizācijas/ institūcijas/ neformālās grupas;
2. ar konkrētu projektu ideju, kas atbilst jauniešu iniciatīvas apakšprogrammas mērķiem;
4. ar skaidri definētu motivācija piedalīties šajās apmācībās;
5. ar minimālu pieredzi piedalīties programmas „Jaunatne darbībā” aktivitātēs;
8. ar spēju piedalīties visā apmācību laikā.

To, kas ir jauniešu iniciatīvas projekts, varat uzzināt JSPA mājas lapā www.jaunatne.gov.lv!

JSPA sedz uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus, taču ceļu uz semināra vietu jāsedz dalībniekiem pašiem. Pieteikuma anketas jāaizpilda katram jaunietim, (jaunieši, kas pārstāv vienu organizāciju/institūciju vai neformālo grupu, katrs savā anketā apraksta vienu, kopīgu ideju) un jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: agnese.otto@jaunatne.gov.lv vai nosūtot pa faksu 67358060 līdz 2010.gada 25.jūlijam. Vietu skaits ir ierobežots. Visas iesūtītās anketas tiks izvērtētas atbilstoši norādītajam dalībnieku profilam.

Rezultāti tiks paziņoti līdz 2010. gada 28.jūlijam katram personīgi.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties