#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunus rīki cīņai pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu
, 2010. gada, 01.jūnijs, 2010

Zaļās nedēļas konferences atklāšanas sēdē šodien Briselē tika demonstrēti divi jauni ieroči, kas pastiprinās cīņu pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Eiropas bioloģiskās daudzveidības informācijas sistēma BISE ir jauns tīmekļa portāls, kurā vienuviet tiks apkopota informācija par Eiropas bioloģisko daudzveidību.

Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Komisija ir izstrādājušas arī „bioloģiskās daudzveidības bāzes līniju" politikas veidotāju vajadzībām, piedāvājot bioloģiskās daudzveidības pašreizējā stāvokļa viengabalainu pārskatu. Bāzes līniju izmantos paveiktā uzraudzībai, no jauna mēģinot apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu, un tā ļaus skaidri konstatēt un izmērīt tendences pēc 2010. gada.
„Bioloģiskās daudzveidības izzušana nav abstrakta parādība — tā notiek te un tagad,” saka Eiropas vides komisārs Janezs Potočniks. „Jaunie, nozīmīgie rīki, precīzi pavēstot par pašreizējo stāvokli, palīdzēs mums izvērtēt savu darbību un veikt jaunus jūtamus pasākumus, lai apturētu izzušanu un pēc iespējas atgrieztu zaudēto."
„Mūsu uzdevums ir visas mūsu rīcībā esošās zināšanas un informāciju par bioloģisko daudzveidību, kas glabājas bāzes līnijā un BISE, izteikt ikdienas valodā, rosinot kopienas un indivīdus uz rīcību”, saka Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore profesore Džeklīna Makgleida [Jacqueline McGlade]. „Ja nebūs personiskas iesaistes un apņēmības, mums nav ko domāt par bioloģiskās daudzveidības izzušanas patiesu apstādināšanu.”

Bāzes līnija paveiktā mērīšanai
Viens no iemesliem, kas tiek minēti par iemeslu Eiropas nespējai apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu līdz 2010. gadam, ir trūkumi zināšanās par bioloģiskās daudzveidības stāvokli Eiropā. Bāzes līnijas mērķis ir šo problēmu atrisināt, dodot politikas veidotājiem atskaites punktu bioloģiskās daudzveidības mērīšanai Eiropas Savienībā. Jaunais rīks ir pamats, uz kura tiks savienoti dažādi informācijas posmi, kas vēstī par sugu īpatņu skaitu, dzīvotņu statusu un ekosistēmu pakalpojumiem, un tiks izmantoti zinātnieku pamatoti fakti un skaitļi, ko validējuši un pārskatījuši viņu kolēģi dalībvalstīs. Informācija par sugām un dzīvotnēm tiks organizēta pēc galvenajiem ekosistēmu tipiem (piekrastes, mitrāju, zālāju, mežu utt.), un attiecīgos gadījumos dati katru gadu tiks atjaunināti, lai būtu iespējams reģistrēt paveikto. Vissvarīgākais ir tas, ka bāzes līnija sniegs arī informāciju par ekosistēmu pakalpojumiem. Šodien demonstrētais rīks tiks pilnīgi pabeigts līdz gada beigām un atspoguļos gaidāmās pārskatītās ES bioloģiskās daudzveidības politikas mērķus.

Jauna bioloģiskās daudzveidības informācijas platforma
Konference tikai iepazīstināta arī ar Eiropas bioloģiskās daudzveidības informācijas sistēmu BISE. BISE ir informācijas portāls, kura mērķis ir atvieglināt piekļuvi esošajai informācijai par dabu un bioloģisko daudzveidību, esošos datus pasniedzot daudz vieglāk uztveramā veidā nekā agrāk. Tajā ir ne tikai informācija par ES politiku un tiesību aktiem dabas jomā, bet arī bagātīgs materiāls par ES vides un ekosistēmu stāvokli un apdraudējumu, informācija par bioloģiskās daudzveidības pētījumiem, kas notiek visā Eiropas Savienībā, un piekļuve informācijai par dalībvalstu ziņojumiem par bioloģiskās daudzveidības stāvokli, kuras mērķis ir veicināt plašāku sadarbību.

Pamatinformācija. Bioloģiskās daudzveidības izzušanas sekas
Ekosistēmas nodrošina vairākas pamatfunkcijas, kam ir būtiska nozīme Zemes resursu pastāvīgā izmantošanā. Tās apgādā ar tādiem dabas produktiem kā pārtika, dzeramais ūdens un izejvielas un regulē tādas funkcijas kā oglekļa piesaistīšana, atkritumu apstrāde un kultūras pakalpojumi. Eiropas bioloģiskās daudzveidības nopietnajā, nemitīgajā izzušanā atspoguļojas notiekošā degradācija ekosistēmās, to dabiskajā potenciālā un spējā veikt regulēšanas funkcijas.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: freerangestock.com
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties