#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kādam jābūt Eiropas vēstures muzejam Briselē?
, 2010. gada, 20.augusts, 2010

Trešdien, 25.augustā, plkst. 15.00, ES mājas sarunu istabā (1.stāvā) notiks diskusija par Eiropas vēstures muzeja izveidi Briselē. Diskusijas mērķis ir informēt sabiedrību par muzeja izveides gaitu un aicināt sabiedrību līdzdarboties pārrunās par Eiropas vēstures nozīmīgākajiem jautājumiem un kā tos būtu jāatspoguļo.

Diskusijā piedalīsies Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, politologs Viktors Makarovs, vēsturniece, Okupācijas muzeja pārstāve Ieva Gundare un diskusiju vadīs Antonijs Zunda, LU habilitētais profesors un Valsts Prezidenta padomnieks vēstures jautājumos

Eiropas vēstures muzeju Briselē ir plānots atklāt 2014.gadā. Muzeja idejas ierosinātājs ir bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss Gerts Poterings. 2007.gadā, ierosinot uzsākt muzeja veidošanu, viņš izteicās: „Vēlos ierosināt radīt vietu atmiņām un nākotnei — vietu Eiropas idejas tālākai izaugsmei. Es vēlos ierosināt izveidot Eiropas vēsturei veltītu muzeju. Tam jākļūst par vietu, kurā glabāt mūsu atmiņas par Eiropas pagātni un pūliņiem panākt Eiropas apvienošanos un kura vienlaikus būtu atvērta visiem pašreizējiem un nākamajiem Eiropas Savienības pilsoņiem.”

Diskusijas jautājumi:
• Kāda ir Eiropas vēstures muzeja izveides idejiskā platforma – pamatojums, vīzija, lietderība?
• Kādas ir galvenās aktualitātes, kas saistās ar muzeja izveidi?
• Kādiem vēstures notikumiem būtu jāvelta vislielākā uzmanība muzeja kompozīcijās?
• Kā saskaņot dažādu valstu skatījumus uz vēsturi?
Kāds ir Latvijas skatījums uz Eiropas vēstures muzeja izveidi?

Eiropas Vēstures muzeja koncepcijā definēts, ka muzejs jāveido kā mūsdienīgs izstāžu, dokumentācijas un informācijas centrs. Tajā jābūt gan pastāvīgajai ekspozīcijai (paredzamā platība — līdz 4000 m2), kas iepazīstinās apmeklētājus ar Eiropas vēsturi, gan arī telpām, kurās izvietot īstermiņa izstādes. Tam jāizskaidro Eiropas vēstures pamataspekti, lai būtu iespējams izprast neseno vēsturi un mūsdienas. Ekspozīcijas ļaus izprast to, ka vienota Eiropa, pamatojoties uz kopīgām vērtībām, var īstenot kopīgu, mierpilnu sadzīvi progresa virzītā pasaulē. Eiropas Vēstures muzejs rosinās iedzīvotājus plaši iesaistīties apvienotās Eiropas politisko lēmumu pieņemšanā.
(Plašāk: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/745/745721/745721_lv.pdf)

Diskusija notiks ES mājas Sarunu istabā (1.stāvs), Aspazijas bulvāris 28, Rīgā. Visi interesenti aicināti pieteikt savu dalību, sūtot e-pastu uz epriga@europarl.europa.eu.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties