#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kalniete lobēs Latvijas zemniekus ES
, 2009. gada, 08.decembris, 2009

Zemnieku Saeimas vadība un Latvijas pārstāve – deputāte Eiropas Parlamentā Sandra Kalniete parakstījusi sadarbības memorandu par sasvstarpējām konsultācijām un informācijas apmaiņu Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas reformas izstrādes procesā, un Latvijas lauksaimnieku interešu pārstāvniecībā.

Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā Briselē jau 11. novembrī notika pirmā diskusija par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lauksaimniecības attīstību Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mainījušās EP pilnvaras lauksaimniecības jomā. Lisabonas līgumā noteikts, ka Eiropas Parlamentam KLP jomā būs līdz lemšanas tiesības kopā ar ES Padomi. Zemnieku Saeima jau vairakkārt uzsvērusi, ka pašreizējā kopējā lauksaimniecības politika nenodrošina vienlīdzības principu. Arī Eiroparlametna deputāte Sandra Kalniete savās publiskajās uzstāšanās to ir paudusi.

«Mums jāatzīst, ka lēmumu pieņemšanā par kopējo lauksaimniecības politiku 2007. – 2013. gadam mēs – Latvijas valsts un lauksaimnieku organizācijas nepietiekami iesaistījāmies lēmumu pieņemšanas procesā. Šobrīd mēs daudz vairāk izprotam lēmumu pieņemšanas procesus un tiesības aizstāvēt savas intereses Eiropā, tādēļ esam gandarīti par deputātes atvērtību sadarbībai un kopējam darbam Latvijas lauksaimniecībai tik būtiskā jautājumā kā kopējā lauksaimniecības politikas reforma,» uzsver Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Zemnieku Saeima un Sandra Kalniete vienojās par aktīvu sadarbību jau pirmo priekšlikumu sagatavošanā un izstrādē, kurus deputāte varētu virzīt jau uz sākuma ziņojumu par kopējas lauksaimniecības politikas reformu, kuru Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja sniegs 2010. gada martā.

Ziņa pārpublicēta no www.db.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties