#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kas saņēmis ES līdzekļus 2009.gadā?
, 2010. gada, 02.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija ir publicējusi informāciju par ES līdzekļu saņēmējiem 2009. gadā tādās jomā kā, piemēram, pētniecība, izglītība un kultūra, enerģētika un transports vai ārējā palīdzība.

Tiešsaistes datubāze, kas tagad aptver apmēram vairāk nekā 114 tūkstošus ierakstus par laikposmu no 2007. gada, ir atjaunināta, tādējādi ļaujot izmantot vairāk meklēšanas iespējas. Šī datubāze tagad sniedz arī informāciju par Komisijas administratīvajiem izdevumiem.

ES budžeta un finanšu plānošanas komisārs Janušs Levandovskis teica: ,,Tikai ļoti nedaudzas valsts pārvaldes iestādes pasaulē ir sasniegušas līdzīgu pārredzamības līmeni finanšu jautājumos. Mēs sniedzam Eiropas iedzīvotājiem vienkāršu piekļuvi sīkai informācijai par to, kurš ir saņēmis mūsu līdzekļus un līgumu slēgšanas tiesības. Esmu pārliecināts, ka tas veicinās lielāku atbildību un labāku kvalitāti saistībā ar ES izdevumiem."

Finanšu pārredzamības sistēma
2008.gadā ieviestā Finanšu pārredzamības sistēma (FPS) sniedz informāciju par līdzekļu saņēmējiem no budžeta pozīcijām, kuras tieši pārvalda Komisija un tās izpildaģentūras. Dati ir pieejami, izmantojot interneta meklētājprogrammu ar dažādiem meklēšanas kritērijiem, piemēram, līdzekļu saņēmēja valsts, programmas nosaukums vai summas apmērs.
Informācija ir iegūta no Komisijas pārskatiem, un tās pamatā ir finanšu summas, kas budžetā paredzētas attiecīgajam līdzekļu saņēmējam. Šogad datubāze pirmo reizi aptver Komisijas publiskā iepirkuma līgumus, kas attiecas uz Komisijas ikdienas pārvaldi.

  •  FPS ir atrodama šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm.
  • FPS sniedz informāciju par apmēram 20 % no ES budžeta, t. i., to daļu, ko tieši pārvalda Komisija. Atlikušo ES budžeta daļu galvenokārt pārvalda valstu pārvaldes iestādes, kas atbild par līdzekļu saņēmēju vārdu publicēšanu. Vispārīgs portāls, kas sniedz piekļuvi visām tīmekļa vietnēm ar informāciju par ES līdzekļu saņēmējiem, ir atrodams šādā tīmekļa vietnē:
    http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties