#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ko paredz intelektiskā transporta sistēma?
, 2010. gada, 06.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu, atbalstot intelektisko transporta sistēmu (ITS) jauno tiesisko regulējumu. ITS var dot ievērojamu ieguldījumu tīrāka, drošāka un efektīvāka transporta sistēmā. Šodien pieņemtā direktīva paātrinātu inovatīvu transporta tehnoloģiju ieviešanu visā Eiropā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallas sacīja: ''Šī direktīva ir svarīgs instruments ITS koordinētai īstenošanai Eiropā. Mēs spersim lielu soli virzībā uz sadarbspējīgu un netraucētu ITS pakalpojumu ieviešanu un izmantošanu, vienlaikus atstājot dalībvalstīm iespēju brīvi izlemt, kādās sistēmās ieguldīt. Šodien pieņemtais apstiprinājums paātrinās efektīvāku, drošāku un ilgtspējīgāku, integrētu un konkurētspējīgu mobilitāti Eiropā.''
Intelektiskās transporta sistēmas pielieto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādos transporta veidos, lai tos padarītu efektīvākus, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz veselību, dabu, ekonomiku un dzīves kvalitāti. Ar ITS ieviešanu var par 10 % samazināt satiksmes sastrēgumu izmaksas, kas aplēstas 1 % apmērā no Eiropas iekšzemes kopprodukta. Tiek paredzēts, ka intelektiskā tehnoloģija vieglajos automobiļos un kravas automobiļos katru gadu palīdzēs novērst vairāk nekā 5000 nāves gadījumus ceļu satiksmes negadījumos.
Šodien apstiprinātā direktīva palīdzēs īstenot ITS rīcības plānu , un tās mērķis ir izveidot sistēmu, lai paātrinātu un koordinētu ITS ieviešanu un izmantošanu autotransportā, tostarp saskarnēs ar citiem transporta veidiem. Galvenās prioritātes būs satiksmes un maršruta informācija, eCall avārijas sistēma un intelektiskā kravas automobiļu stāvvieta.
Komisijai saskaņā ar šo direktīvu nākamajos septiņos gados ir jāpieņem specifikācijas (t.i., funkcionālie, tehniskie, organizatoriskie un pakalpojumu noteikumi), lai nodrošinātu ITS risinājumu savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību visā Eiropā. Komisija arī izveidos Eiropas ITS padomdevēju grupu, kurā būs pārstāvētas attiecīgās ITS ieinteresētās personas, konsultēs Komisiju par komerciālajiem un tehniskajiem aspektiem, kas saistīti ar ITS ieviešanu un īstenošanu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties