#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Komisārs Piebalgs piedalās Āfrikas un Francijas augstākā līmeņa sanāksmē
, 2010. gada, 31.maijs, 2010

Šodien un rīt Eiropas Komisijas Attīstības komisārs Andris Piebalgs kopā ar Āfrikas kontinenta valstu un valdību vadītājiem un starptautisko organizāciju pārstāvjiem piedalīsies XXV Āfrikas un Francijas augstākā līmeņa sanāksmē Nicā. Pārstāvot Eiropas Komisiju, komisārs piedalīsies diskusijās par Āfrikas lomu pasaules mēroga pārvaldībā, kā arī miera, drošības, klimata un attīstības politikās. Komisārs Piebalgs piedalīsies arī vairākās divpusējās sanāksmēs.

Eiropas Attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: "Āfrikas un Francijas augstākā līmeņa sanāksme ir lieliska iespēja ar Āfrikas partneriem apspriest mūsu kopīgās problēmas un noteikt kopīgus risinājumus Āfrikas un ES plašākas stratēģiskās partnerības ietvaros. Vēlos atgādināt, ka Komisija aktīvi aicina Āfrikai piešķirt lielāku lomu un pārstāvību pasaules mērogā. Mums visiem tas ļautu labāk risināt problēmas saistībā ar pārvaldību, miera un drošības nodrošināšanu un klimata pārmaiņām. Turklāt mums ir jānodrošina privātā sektora efektīvāka integrācija, jo tā ieguldījums ir ļoti nozīmīgs."
Gatavojoties nākamajai ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksmei, kas notiks 2010. gada novembrī, komisārs Piebalgs piedalīsies arī divpusējās sanāksmēs ar dažiem Āfrikas kontinenta valstu vadītājiem un Āfrikas Savienības priekšsēdētāju.
Āfrikas un ES stratēģiskā partnerība
Āfrikas un ES stratēģiskās partnerības pirmsākumi meklējami 2000. gada pirmajā starpkontintentu augstākā līmeņa sanāksmē Kairā. Kopīgā Āfrikas un ES stratēģija, kas uzsākta 2007. gada decembrī otrajā augstākā līmeņa sanāksmē Lisabonā, ir nostiprinājusi Āfrikas Savienības (ĀS) kā ES īpaši nozīmīga partnera lomu, un ir ļāvusi abiem kontinentiem padziļināt savas divpusējās attiecības un uzlabot sadarbību globālo jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz klimata pārmaiņām un enerģētiku, migrāciju, tūkstošgades attīstības mērķiem, mieru un drošību, tirdzniecību un reģionālo integrāciju. Tā ir arī pavērusi ceļu sadarbībai tādās jaunās jomās kā zinātne, informācijas un sakaru tehnoloģijas un kosmoss.
Trešā Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksme, kas pulcēs abu kontinentu līderus, notiks 2010. gada 29.-30. novembrī. Sagatavošanas darbu ietvaros 8. jūnijā notiks ES un ĀS Komisiju tikšanās. Augstākā līmeņa sanāksmē tiks izskatīti aktuālākie politiskie un stratēģiskie jautājumi, tā sniegs jaunu politisko impulsu partnerībai, cita starpā pieņemot rīcības plānu 2011.-2013. gadam, kas turpinās attīstīt panākumus, kas sasniegti Lisabonā izveidotās 8.tematiskās partnerības ietvaros (saskaņā ar pirmajā rīcības plānā noteikto).
Lai vairāk uzzinātu par ES un Āfrikas partnerību, apmeklējiet mājas lapu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties