#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Komisārs Piebalgs pirmoreiz apmeklē Indonēziju
, 2010. gada, 21.maijs, 2010

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs 24.–26. maijā dosies uz Indonēziju, lai apmeklētu otro Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) konferenci par attīstību un piedalītos augsta līmeņa diskusijās par ES un Indonēzijas sadarbību.

Sava pirmā Āzijas apmeklējuma ietvaros komisārs vēlreiz apstiprinās ES saistības izglītības jomā, kuras uzskatāmas par līdzekli Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai, un parakstīs nolīgumu par budžeta atbalstu 200 miljonu euro apmērā, kas paredzēts pamatizglītībai Indonēzijā.
,,Neviena valsts nevar sasniegt izaugsmi, ja tās iedzīvotāji neprot lasīt un rakstīt. Šodien uzsāktā programma apliecina ES atbalstu Indonēzijas centieniem nodrošināt katram bērnam izglītības iespējas”, teica ES attīstības komisārs Andris Piebalgs. Īsi pirms ASEM attīstības konferences viņš papildināja: ,,Eiropas Savienībai un Āzijai jāapvieno spēki, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus un radītu izaugsmes un nodarbinātības iespējas reģionā. Joprojām pārāk daudz cilvēku dzīvo nabadzībā, bērnu un māšu mirstības līmenis ir pārāk augsts un klimata pārmaiņas draud pazemināt dzīves līmeni. Mūsu darbībām jākļūst par katalizatoru izmaiņām.”

ES un Indonēzijas sadarbība palīdzības jomā
Otrdien, 25. maijā, ES komisārs Piebalgs un valsts izglītības ministrs Dr. Mohammad Nuh parakstīs „Izglītības nozares atbalsta programmu” 200 miljonu euro apmērā. Programmas mērķis ir palīdzēt Indonēzijas valdībai novērst ar reģionālajām atšķirībām saistītās problēmas attiecībā uz piekļuvi izglītībai un izglītības kvalitāti. Šī ir pirmā reize, kad ES piešķirs budžeta atbalstu Indonēzijai, un tas būs otrais lielākais budžeta atbalsts Āzijā.
Trešdien, 26. maijā, komisārs Piebalgs apmeklēs ES finansēto projektu ,,Tīras batikas iniciatīva”. Projekts attiecas uz ilgspējīgu ražošanu tradicionālajā tekstilrūpniecībā Indonēzijā, radot pieprasījumu pēc videi nekaitīgiem batikas auduma izstrādājumiem.

ASEM attīstības konference
Trešdien, 26. maijā, komisārs būs Džakartā, lai atklātu divu dienu 2. ASEM attīstības konferenci ,,Ceļā uz Āzijas un Eiropas partnerību ilgtspējīgai attīstībai”, ko kopīgi organizē Eiropas Komisija un Indonēzijas valdība.
Diskusijās galvenā uzmanība tiks veltīta turpmākai starptautiskai sadarbībai attīstības jomā, kā arī tādām tēmām kā, piemēram, sociālā kohēzija, attīstība, ko raksturo zems oglekļa dioksīda emisiju līmenis, un attīstības politikas saskaņotība. 2. ASEM attīstības konferenci apmeklēs apmēram 150 dalībnieki, kuri pārstāv ASEM partnerus – 27 ES dalībvalstis un 16 Āzijas valstis, ASEAN sekretariātu un Eiropas Komisiju, kā arī ideju laboratorijas, starptautiskas organizācijas un pilsonisko sabiedrību, lai pievērstos attīstības sadarbības jomā pastāvošajām kopīgajām problēmām.
Kopā ar Andri Piebalgu galvenie referenti, cita starpā, ir profesore Armida Alisjahbana, Indonēzijas attīstības ministre, un Olga Algayerova, Slovākijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre. Svarīgākie ideju laboratoriju eksperti, kuri uzstāsies ar referātiem, cita starpā ir Aizjūras attīstības institūta bijušais direktors Simon Maxwell un Vācijas attīstības institūta direktors Dirk Messner. Oficiālus referātus nolasīs arī augsta līmeņa amatpersonas no Ķīnas, Francijas, Japānas un Vjetnamas.
Konference ir viena no vairākām sanāksmēm, kas notiks pirms ASEM8 valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmes, kuru organizēs Beļģija 2010. gada 4. un 5. oktobrī.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties