#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Komisija atskatās uz nesenajiem sasniegumiem
, 2009. gada, 02.jūnijs, 2009

Par veiksmīgiem uzskatāmi ES izpildvaras pasākumi, kas saistīti ar ekonomikas atveseļošanu un klimata pārmaiņu novēršanu.

Gaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Komisija uzsver dažus no ES sasniegumiem kopš iepriekšējā balsojuma pirms pieciem gadiem. Nozīmīga bijusi Eiropas atkalapvienošanās divās ES paplašināšanās kārtās 2004. gadā un 2007. gadā.“Eiropa ir parādījusi, ka tā ir stiprāka un var efektīvi strādāt arī 27 dalībalstu sastāvā”, mudinot eiropiešus piedalīties 4.-7. jūnija vēlēšanās, teica priekšsēdētājs Barrozu. “Tagad Eiropas iedzīvotājiem ir īstais laiks nākotnes vārdā paust savu viedokli.”Ekonomiskās krīzes apstākļos ES bija liela nozīme finanšu tirgu stabilitātes un kredītu plūsmas atjaunošanā. Komisija bija pirmā starptautiskā institūcija, kas piedāvāja pamatotu ekonomikas atveseļošanas plānu.Eiropā un pasaulē ES ir koordinējusi pūliņus, kuru mērķis bija finanšu sistēmas stingrāks regulējums un pārraudzība, kas ir absolūti nepieciešami, lai varētu atgūt ticību sistēmai un nepieļaut krīzes atkārtošanos.Barrozu pilnvaru laikā Eiropas likumdevēji un līderi ir vienojušies par vairāk nekā 470 Komisijas priekšlikumiem, tostarp vēsturisko tiesību aktu kopumu klimata pārmaiņu novēršanas un ekoloģiski tīras enerģijas veicināšanas jomā.ES bija pirmā, kas norādīja uz globālās sasilšanas problēmu, un pēc ES iniciatīvas izveidoja arī pasaulē vērienīgāko oglekļa dioksīda emisijas kvotu tirgu, kas kalpo par paraugu citām valstīm, kuras tagad apsver līdzīgu tirdzniecības sistēmu ieviešanu.Komisija izvirzīja patērētāju vajadzības par prioritāti. Tās pūliņu rezultātā sabiedriskā transporta pasažieriem ir plašākas tiesības, un būtiski samazinājušās mobilo sakaru likmes.ES izpildvara arī sekmīgi īstenojusi saimnieciskās un darba tirgus reformas, kuru mērķis bija darīt Eiropu konkurētspējīgāku pasaules tirgū. Tā samazinājusi ES tiesību aktu kopapjomu par 5000 lappusēm, un ir sagaidāms, ka tiks sasniegts mērķis līdz 2012. gadam par 25% samazināt birokrātisko slogu uzņēmumiem.„Komisija ir parādījusi, ka tās tās darba augļi var būt Eiropas pilsoņiem nozīmīgi”, teica Komisijas priekšsēdētājs Barrozu.


/>/>/>/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties