#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Komisija pieņem 2010. gada stratēģiskās prioritātes
, 2010. gada, 31.marts, 2010

Eiropas Komisija šodien pieņēma savu 2010. gada darba programmu. Darba programma atspoguļo Komisijas apņemšanos izvest Eiropu no ekonomiskās krīzes un īstenot politiku, kas nodrošina tiešus ieguvumus tās iedzīvotājiem. Komisija ir vienojusies par sarakstu, kurā iekļautas 34 stratēģiskās prioritātes, kas tiks īstenotas līdz gada beigām.

Tā ir vienojusies arī vēl par 280 galvenajiem priekšlikumiem, kas izskatāmi 2010. gadā un turpmāk. Komisijas darba programmā ir noteikti sagatavošanas darbi galvenajām politikas saistībām, ko Komisija uzņemsies nākamajos gados.
Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: „Jaunā Komisija strādā sešas nedēļas. Mēs tagad esam vienojušies par savām prioritātēm un sagatavojuši iniciatīvu orientējošu sarakstu nākamajiem gadiem. Ir pienācis laiks rīkoties. Darboties kā parasti nav iespējams. Šodien pieņemtā darba programma ir vērienīga, bet reāla darba kārtība rezultātu nodrošināšanai. Es ceru, ka dalībvalstis un pārējās ES iestādes pieskaņosies šā līmeņa centieniem".
Jaunajai Komisijai būs četri galvenie darbības virzieni.
- Krīzes pārvarēšana un Eiropas sociālās tirgus ekonomikas stiprināšana (piemēram, pastiprināta fiskālā uzraudzība, priekšlikumi finanšu tirgu atveseļošanai, piecas vadošās iniciatīvas Europe 2020 ietvaros un Eiropas nepilnību un trūkstošo saikņu novēršana).
- Pilsoņu programmas veidošana, kurā cilvēki ir Eiropas rīcības centrā (piemēram, Stokholmas rīcības plāns, pilsoņu procesuālās tiesības, spriedumu izpilde civillietās un krimināllietās, darba laika direktīvas pārskatīšana, Zaļā grāmata par pensiju nākotni, jauna bioloģiskās daudzveidības stratēģija un ES spēja reaģēt uz katastrofām).
- Vērienīgas un saskaņotas globāla mēroga ārējās programmas izstrāde (piemēram, Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide, tirdzniecības stratēģija Europe 2020 nolūkā, paplašināšanās procesa virzība, rīcības plāns līdz 2015. gada augstākā līmeņa sanāksmei par Tūkstošgades attīstības mērķiem un galveno divpusējo attiecību izveides turpināšana).
- ES mehānismu un darba metožu modernizēšana (piemēram, lielāks uzsvars uz labu regulējumu un ES finanšu shēmas pielāgošana, lai tā kalpotu politikas prioritātēm, izmantojot budžeta pārskatīšanu).
Šī pirmā darba programma ir vērsta uz stratēģisko iniciatīvu īstenošanu 2010. gadā. Tajā ir ieskicētas arī papildināmas iniciatīvas, kas apsveramas nākamajiem gadiem, tādējādi apvienojot prognozējamību Eiropas Parlamentam un Padomei, kā arī ieinteresētajām personām, un vajadzīgo elastību, lai pielāgotos mainīgiem apstākļiem. Šīs iniciatīvas ir paredzētas, lai pievērstos steidzamu problēmu risināšanai un ātri gūtu rezultātus, kā arī veidotu Eiropas nākotni, kas nodrošina ilgtermiņa ieguvumus tās iedzīvotājiem. Īstenojot iniciatīvas, Komisija noteiks ES virzienu nākamajā desmitgadē, kā ieskicēts Europe 2020 stratēģijā un notiekošajā darbā pie ES nākamā budžeta sagatavošanas.


Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties