#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kuģot turpmāk būs ērtak
, 2010. gada, 06.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija ir gandarīta par to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis ierosināto direktīvu, kuras mērķis ir vienkāršot un atvieglot administratīvās procedūras kuģiem, kuri pienāk Eiropas ostās un atiet no tām. Direktīvas noteikumu ieviešana notiks no 2012. līdz 2015. gadam. Šī direktīva palīdzēs uzlabot jūras transporta priekšrocības un atbalstīt jūrniecību jo īpaši vidēja vai maza lieluma tirdzniecības ostās.

Sīms Kallass, par transportu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, paziņoja: "Administratīvo procedūru vienkāršošana jūras transportam ir nozīmīgs solis ne tikai tāpēc, ka tas samazinās izmaksas jūras transporta nozarē, kurā tiek pārvadāti aptuveni 40 % preču iekšējā tirgū, bet arī tāpēc, ka jūras transports ir drošāks un vidi mazāk piesārņojošs transporta veids."
Šī vienošanās paredz, ka dalībvalstīm, uzņēmumiem un ostu iestādēm piecu gadu laikā visās ostās ir jāizveido "vienas pieturas aģentūras". No 2013. gada direktīva vienkāršos un saskaņos zināmu skaitu procedūru, konkrētāk, lai mazinātu nepieciešamību atkārtoti pārsūtīt datus dažādām administratīvām iestādēm ostās.
Pretēji citiem transporta veidiem, kuros ar iekšējā tirgus ieviešanu ievērojami mazinājušās administratīvās formalitātes, jūras transporta jomā joprojām bija spēkā sarežģītas administratīvās procedūras. Saskaņā ar muitas tiesību aktiem un starptautisko tiesību normām kuģis atstāj dalībvalsts teritoriju, ja tas teritoriālajos ūdeņos dodas tālāk par 12 jūras jūdzēm (22 km). Ja kuģis kuģo starp divām Eiropas Savienības ostām, administratīvās formalitātes ir jākārto, gan atejot no ostas, gan piestājot ostā, gluži kā starptautiskas tirdzniecības gadījumā.
Pēc tam, kad 2009. gada decembrī tika pieņemtas vadlīnijas par veterinārajām pārbaudēm, bet 2010. gada martā — grozījumi noteikumos par muitas kodeksa īstenošanu, šodien pieņemtā direktīva noslēdz to īstermiņa pasākumu pirmo posmu, kuri paredzēti 2009. gadā uzsāktajā iniciatīvā par Eiropas jūras transporta telpu bez robežām. Tā ir jaunais etaps ceļā uz tāda regulējuma ieviešanu, kas ļaus integrētākā veida apstrādāt administratīvās un komerciālās informācijas plūsmas, kuras saistītas ar preču apriti, ieejot Eiropas Savienības teritorijā, veicot darbības tās iekšienē un izejot no tās, un tas atvieglos gan pārbaudes iestāžu, gan uzņēmēju uzdevumus. Jūras transporta jomā šo regulējumu papildinās Eiropas iniciatīva "e-jūra", kuru patlaban izstrādā Komisijas dienesti sadarbībā ar ieinteresētajām aprindām un par kuru 2011. gadā tiks sagatavots priekšlikums.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties