#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums
, 2010. gada, 06.septembris, 2010

2010. gada 10. septembrī plkst. 18:00 Kalnciema ielas kvartālā atklās gadskārtējās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas šogad veltītas tēmai „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”. Uzsverot kultūras mantojuma vērtību un potenciālu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cenšoties pēc iespējas vairāk pievērst uzmanību cilvēka un cilvēciskajām vērtībām, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2010.gada Mantojuma dienām ir izvēlējusies tēmu, kas it kā apvieno visu iepriekšējo gadu tēmas.

Līdz šim tās bijušas veltītas baznīcām, koka mantojumam, pirmskara mantojumam, pilsētu vēsturiskajiem centriem, sakoptākajiem kultūras pieminekļiem, apdraudētākajiem pieminekļiem, pilskalniem, vēsturisko interjeru saglabāšanai un restaurācijai u.c. Inspekcija īpaši vēlas uzsvērt kultūras pieminekļu īpašnieku un saimnieku radošo pieeju kultūras mantojuma saglabāšanā. Atrodoties, cerams, īslaicīgu ekonomisko grūtību apstākļos, tieši šobrīd jāmeklē jauni, netradicionāli risinājumi un iespējas.

Mantojuma dienu tradīcija ir aizsākusies Francijā 1984. gadā, kad notika pirmās vēstures pieminekļu atvērto durvju dienas, savukārt visas Eiropas mērogā tās pēc Eiropas Padomes iniciatīvas pirmo reizi notika 1991. gadā. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, atverot vēsturisko pieminekļu durvis – it īpaši tās, kas vai nu parasti ir slēgtas vai arī ir tikai daļēji pieejamas ikdienā. Šī iniciatīva dod iespēju pievērst lielāku uzmanību kultūrvēsturiski vērtīgiem objektiem, organizējot speciālistu vadītas ekskursijas, izstādes, koncertus, kā arī izteikt īpašu atzinību kultūras pieminekļu saimniekiem. Mantojuma dienas ar devīzi – Eiropa, kopīgs mantojums, tiek rīkotas 48 Eiropas valstīs un šim pasākumam tiek veltīta pirmā, otrā vai trešā septembra nedēļas nogale. Eiropas kultūras mantojuma dienas ir kļuvušas par vienu no svarīgākajiem Eiropas kultūras dzīves notikumiem. Latvija šajā akcijā piedalās kopš 1995. gada un to ar prieku un lepnumu rīko Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Šogad Mantojuma dienās durvis vērs 48 objekti visā Latvijā. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar pašvaldībām, kultūras pieminekļu saimniekiem, restauratoriem, arhitektiem, amatniekiem un citiem atbalstītājiem, izvēloties objektus ņēma vērā šādus kritērijus:
 Vēsturiskas vietas un ēkas, kuras sakopjot acīmredzami tiek radīta pievienota vērtība cilvēka dzīves telpai plašākā izpratnē;
 Dziļi zinātniska restaurācija, kas parāda mūsu laika cilvēka spējas;
 Ar mūsdienu arhitektūras un dizaina paņēmieniem veiksmīgi izceltas vēsturiskās vērtības, nodrošinot cilvēka radošā gara izpausmes pēctecību;
 Jauni atklājumi;
 Vietas, kur cilvēku attieksmes maiņas rezultātā ir izglābtas vērtības nākamajām paaudzēm.

Novērtējot katra kultūras pieminekļa īpašnieka devumu visas sabiedrības dzīves telpas kvalitātes veidošanā, Inspekcija ir pateicīga par īpašnieku atsaucību un katru apmeklētājiem atvērto objektu.
Aicinām Inspekcijas mājas lapā www.mantojums.lv meklēt mantojuma dienu pasākumu plānu un izvēlēties sev tuvāko, interesantāko un tīkamāko.

Ar prieku atzīstam, ka izvēle būs sarežģīta, jo ir daudz interesantu un īpašu objektu, ko jāpagūst apmeklēt. Rīgas birža, kuras interjera apdarē izmantots īpašs materiāls – mākslīgais marmors un kuras restaurāciju pabeigs un muzeju atvērs tikai 2011.gada augustā. Lieldienu sala Kaltenē, par ko tās saimnieki – Zaiga un Māris Gaiļi guvuši pasaules atzinību. Ugāles mācītājmuiža, kas lepojas ar Latvijā vienīgo ērģeļu būves darbnīcu un kurā saimnieko harizmātiskais mācītājs un ērģeļmeistars Jānis Kalniņš. Var izvēlēties doties uz Jūrmalu un apskatīt Morberga vasarnīcu K.Morberga stipendiātu vadītā ekskursijā. Vai svētdienas rītā baudīt Rīgu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistu pavadībā. Ir iespēja noklausīties O.Spārīša lekciju Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcā, vai kopā ar mantojuma sargātājiem un ornitologiem piedalīties risinājumu meklēšanā- ko darīt ar dzeņiem, kas dzīvo Pušas baznīcā.

Viena no nozīmīgākajām konvencijām, kas regulē kultūras mantojuma saglabāšanas darbu – 2005.gadā pieņemtā Faro konvencija īpaši uzsver kultūras mantojumu kā vērtību sabiedrībai un tieši sabiedrības lielo atbildību kultūras mantojuma noteikšanas un pārvaldības procesā. Un pats svarīgākais – Faro konvencija norāda un Inspekcija to visiem spēkiem cenšas ieviest dzīvē – pārliecināt sabiedrību, cik svarīga ir mantojuma loma cilvēces attīstības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā un cik ļoti nozīmīga ir katra indivīda iesaistīšanās kopīgajā procesā. Eiropas kultūras mantojuma dienas jau 16.gadu Latvijā ir redzams un taustāms piemērs uzraudzības institūciju un īpašnieku sadarbībai, kuras augļus var baudīt ikviens – 11. un 12.septembri pavadot kultūras mantojuma burvības varā.

Neaizmirstiet ielūkoties www.mantojums.lv un izvēlēties objektus, ko apmeklēt. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka objekta specifikas dēļ atsevišķās vietās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās un, iespējams, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Lai skaistas Mantojuma dienas!

Foto: VKPAI un Ansis Starks

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties