#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kurzemes Biznesa inkubators aicina darba praksē studentus
, 2010. gada, 10.jūlijs, 2010

SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" (KBI) aicina pieteikties studentus Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) pasākumā "Jauniešu darba prakses", kurš tiek realizēts ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros, informēja SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" pārstāvji.
Reklāma

Piedāvājam studentiem šādus pieejamos darbus prakses laikā: tulkošanas darbi (LV-ENG); mājas lapas uzturēšanas un mārketinga darbi; pasākumu organizēšana.

Potenciālajiem prakses kandidātiem ir jāatbilst šādiem NVA noteiktajiem kritērijiem: jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem; ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību; uz pieteikšanās brīdi nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības; darba tiesiskās attiecības līdz šim ir bijušas nodibinātas ne ilgāk kā sešus mēnešus; bezdarbnieki, kuri pēdējā bezdarba periodā nav saņēmuši atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķa grupu bezdarbniekiem, un nav bijuši iesaistīti bezdarbnieku darba praksē vai apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība.

Papildus informācija praksē iesaistītajiem jauniešiem: darba prakses ilgums ir no 6 līdz 12 mēnešiem; nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta teorētiskā apmācība; pasākumā iesaistīto jauniešu ikmēneša stipendija noteikta 120 latu apmērā mēnesī.

Aicinām jauniešu prakses kandidātus iesniegt CV un Pieteikumu* līdz 2010.gada 23.jūlijam Kurzemes Biznesa inkubatorā (Liepāja, Vecā ostmala 40, 3.stāvs) vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi info@kbi.lv. Kontaktpersona: Anita Palapa tālr. 63429748, mob. 26533722, e-pasts: anita@kbi.lv. Pieteikuma veidlapa pieejama www.kbi.lv.

Avots: www.liepajniekiem.lv

Foto: www.liepajniekiem.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties