#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvija atbalsta EK priekšlikumu pētniecībā un attīstībā ieguldīt 3% no IKP
, 2010. gada, 27.maijs, 2010

Latvija pozitīvi vērtē un atbalsta Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu Eiropas Savienībā (ES) vidēji nodrošināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 3% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), jo jaunu tehnoloģiju un inovatīvu produktu izstrāde sekmēs ES stratēģisko mērķu sasniegšanu - uz zināšanām balstītas sabiedrības un ekonomikas izveidi.

Kā informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļā, IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevics, piedaloties ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē, paudis arī viedokli, ka, nosakot nacionālo mērķi, Latvija ir piesardzīga. Latvijas kvantitatīvais mērķis attiecībā uz ieguldījumu pētniecībai un attīstībai ir vismaz 1% no IKP 2015.gadā un vismaz 1,5% no IKP 2020.gadā.

Gatavojoties 2010.gada 17.jūnija Eiropadomei, EK sniedza informāciju par dialogu ar dalībvalstīm par valstu nacionālajiem mērķiem pētniecības un attīstības jomā saistībā ar izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju "Eiropa 2020", un notika arī dalībvalstu viedokļu apmaiņa.

Sanāksmē tika apstiprināta Padomes rezolūcija par Eiropas Pētniecības telpas pārvaldības attīstību, Padomes secinājumi par novatoriskas Eiropas izveidi, par vienkāršotām un efektīvākām Eiropas pētniecības un inovāciju programmām, par Eiropas Pētniecības telpas sociālo dimensiju, kā arī secinājumi par dažādiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Pētniecības telpas attīstību.

Padomes sanāksmē Spānijas prezidentūra sniedza informāciju, ka 2010.gada jūnijā Eiropas Parlamenta plenārsēdē notiks balsojums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas zemes novērošanas programmu un tās sākotnējām darbībām laikā no 2011.gada līdz 2013.gadam un tiks pieņemts atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā, ko īsteno vairākas dalībvalstis. Priekšlikums paredz izveidot Eiropas Zemes novērošanas programmu un tās sākotnējo darbību uzsākšanu laika posmā no 2011.gada līdz 2013.gadam.

Šajā programmā ietilps pakalpojumu komponente, kas nodrošina piekļuvi informācijai atmosfēras, zemes un jūras novērošanas, klimata izmaiņu novērošanas, ārkārtas gadījumu vadības un citās jomās, kosmosa komponente, kas nodrošina minētajās tematiskajās jomās ilgtspējīgus novērojumus no kosmosa, kā arī komponente, kas nodrošina novērojumus no gaisā, jūrā un uz zemes izvietotām iekārtām.

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā sekmēs Baltijas jūras reģiona izpētes kapacitāti un nodrošinās reģiona ilgtspējīgu attīstību. Šī programma apvieno astoņas Baltijas jūras piekrastē esošās ES dalībvalstis - Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas, kā arī Krieviju darbam vienā kopīgā pētniecības programmā.

Tā dos zinātniskus rezultātus, kas veicinās uz ekosistēmu orientētu pārvaldību Baltijas jūras reģionā un palīdzēs izstrādāt un ieviest konkrētam mērķim piemērotus un uz ekosistēmu orientētus noteikumus, politiku un pārvaldības praksi, lai panāktu ekosistēmas produktu un pakalpojumu ilgtspējīgu izmantošanu.
 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties