#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvija atbalsta ES līmeņa nacionālo budžetu pārraudzīšanu
, 2010. gada, 15.jūnijs, 2010

Latvija atbalsta Eiropas Savienības (ES) līmeņa nacionālo budžetu pārraudzīšanu, teikts šodien valdībā apstiprinātajā mūsu valsts pozīcijā, gatavojoties šīs nedēļas ES līderu sanāksmei.

17.jūnija Eiropadomē tās prezidents Hermans van Rompejs plānojis informēt bloka līderus par augsta līmeņa darba grupā notikušajām diskusijām par Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu stiprināt Stabilitātes un izaugsmes pakta funkcionēšanu un paplašināt makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzību.

EK rosina no 2011.gada ieviest tā dēvēto Eiropas semestri, lai ES līmenī pārraudzītu nacionālo budžetu atbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām, veiktu valsts parāda un budžeta deficīta ciešāku uzraudzību, noteiktu sankciju mehānismus dalībvalstīm, kas nepilda pakta prasības, un nodrošinātu eiro zonas makroekonomiskās uzraudzības pastiprināšanu un padziļināšanu.

Šodien valdības slēgtajā daļā apstiprinātajā mūsu valsts pozīcijā teikts, ka Latvija atbalsta stingrāku fiskālo un makroekonomisko koordināciju un uzraudzību ES līmenī un aicina izvairīties no risinājumiem, kas veicina virzīšanos uz "divu ātrumu Eiropu". Proti, Latvija atbalsta ne tikai stingrākus koordinācijas un fiskālās disciplīnas pasākumus eiro zonas valstīm, bet arī ne eiro zonas valstīm, tādējādi neveicinot valstu atšķirības nosacījumu piemērošanā.

Lai arī Latvija kopumā piekrīt EK idejai par "Eiropas semestri", tomēr norāda, ka vienlaikus ir svarīgi atrast pareizo balansu starp ES līmeņa uzraudzību un valstu nacionālo budžetu sagatavošanas procesu, lai neierobežotu dalībvalstu nacionālo institūciju tiesības noteikt un īstenot izvēlēto politiku kursu.

Latvija sagaida diskusiju turpinājumu augsta līmeņa darba grupā par ekonomikas politikas koordinācijas stiprināšanu, lai sagatavotu ziņojumu oktobra Eiropadomei.

Tāpat valdība šodien apstiprināja nacionālo pozīciju par citiem jautājumiem, kurus plānots izskatīt ES līderu sanāksmē. Tostarp tika nolemts, ka Latvija atbalsta Igaunijas pievienošanos eiro zonai 2011.gada 1.janvārī, norādot, ka eiro ieviešana Igaunijā veicinās stabilitāti visā Baltijas reģionā un veicinās arī pārējo dalībvalstu, tostarp Latvijas, ceļu uz eiro ieviešanu.

Tā kā Eiropadomē iespējama diskusija par ES pievienošanās sarunu sākšanu ar Īslandi, valdība lēma, ka Latvija atbalsta lēmuma pieņemšanu par sarunu sākšanu atbilstoši EK viedoklim par valsts pieteikumu dalībai ES.

Eiropadomē iecerēts arī pieņemt stratēģiju "ES 2020", izvērtēt paveikto darbu finanšu pakalpojumu regulējuma jomā, vienoties par ES pozīciju G20 Toronto samitam, gatavoties ANO augsta līmeņa sanāksmei par tūkstošgades attīstības mērķiem, spriest par klimata pārmaiņu politiku, uzklausīt tā dēvētās pārdomu grupas ziņojumu par ES nākotni, pieņemt lēmumu par starpvaldību konferences sasaukšanu par Eiropas Parlamenta sastāvu, kā arī spriest par citiem jautājumiem. Latviju ES līderu sanāksmē Briselē pārstāvēs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties