#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvija sola labot EK konstatētos pārkāpumus samazinātās PVN likmes piemērošanā medicīnā
, 2010. gada, 17.marts, 2010

Eiropas Komisija secinājusi, ka, piemērojot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi tām medicīnas iekārtām un precēm, kas nav paredzētas tikai invalīdu personīgai lietošanai, Latvija ir pārkāpusi direktīvas prasības.

Valdība šodien apstiprināja nostājas projektu un uzdeva Veselības ministrijai līdz 2010.gada 3.augustam veikt nepieciešamās normatīvu izmaiņas.

Kā norāda Finanšu ministrija, Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā, kurā norādīts, ka no Ministru kabineta noteikumiem par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošajām daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi, izriet, ka Latvijas Republika piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi ne tikai medicīnas iekārtām, kas ir īpaši paredzētas invalīdiem, bet arī vairākām medicīnisko ierīču un preču kategorijām, kas paredzētas vispārējai lietošanai, kā arī ārstiem diagnozes noteikšanai.

EK secinājusi, ka, piemērojot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi tām medicīnas iekārtām un precēm, kas nav paredzētas tikai invalīdu personīgai lietošanai, tiek pārkāptas direktīvas par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu prasības.

Direktīvā skaidri norādīts, ka medicīnas iekārtām un precēm, kurām var piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi, jābūt paredzētām tikai invalīdu personīgai lietošanai, jo parasti tās izmanto, lai atvieglotu vai ārstētu invaliditāti.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas rīcībā esošo informāciju, tā uzskata, ka, piemērojot samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi ne tikai tādām medicīnas iekārtām un precēm, kas paredzētas tikai invalīdu personīgai lietošanai un kuras parasti izmanto, lai ārstētu vai atvieglotu invaliditātes sekas, Latvija nav ievērojusi tās pienākumus, kuri paredzēti direktīvas prasībās.

Latvijas Republika atzīst Eiropas Komisijas norādīto pārkāpumu.

Lai novērstu Eiropas Komisijas norādīto pārkāpumu un pareizi tiktu piemērotas direktīvas prasības, plānots, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos valdībā varētu tikt pieņemti līdz 2010.gada 1.septembrim, izslēdzot no tiem tās medicīniskās ierīces un preces, kuras neatbilst direktīvas pielikumā definētajām medicīniskajām ierīcēm un precēm, kurām var piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Tiklīdz grozījumi Ministru kabineta noteikumos tiks pieņemti un publicēti Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Latvija par to nekavējoties paziņos Eiropas Komisijai, izmantojot Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmu.

 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: Chance Agrella

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties