#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvija turpinās saņemt ES Kohēzijas politikas finansējumu pilnā apmērā
, 2010. gada, 23.aprīlis, 2010

Latvija turpinās saņemt Kohēzijas politikas finansējumu pilnā apmērā, jo pēdējos trīs gados vidējais iekšzemes kopprodukta (IKP) kritums nav pārsniedzis noteikto 5% robežu.

Eiropas Komisija ir veikusi Eiropas Savienības dalībvalstu jaunāko izvērtējumu, kas paredz arī Kohēzijas politikas finansējuma piešķīruma korekcijas, secinot, ka Latvijas vidējais IKP kritums 2007-2009.gadā bijis 4,5%.

2006.gada nolīgums paredz, ka gadījumā, ja 2007.- 2009.gadā tiek konstatēta kādas dalībvalsts kopējā IKP novirzīšanās par vairāk nekā par 5% no kopējā IKP, kas aplēsts, sagatavojot nolīgumu, EK attiecībā uz 2011.gadu koriģēs summas, kuras minētajam laika posmam attiecīgajai dalībvalstij piešķirtas no Kohēzijas politikas atbalsta fondiem.

Tā kā Latvijas IKP samazinājums ir 4,5% un tas nepārsniedz noteikto IKP samazinājuma robežu, tad Latvijai piešķirtā Kohēzijas politikas finansējuma summa attiecībā uz 2011.gadu netiks koriģēta. Tādejādi Kohēzijas politikas piešķīrums Latvijai 2007.- 2013.gada plānošanas periodā saglabāsies iepriekš noteikto 3,74 miljardu latu apmērā.

Kohēzijas politikas mērķis ir mazināt atšķirības starp mazāk attīstītajām teritorijām un pārējo ES. Latvijai Kohēzijas politikas finansējums ir iespēja risināt sociālekonomiskās problēmas un palielināt valsts konkurētspēju.

Tāpat ES Kohēzijas politikas investīcijas - Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds - ir būtisks finanšu instruments Latvijas ekonomikas stabilizēšanai, ar ko piesaistīt papildu līdzekļus uzņēmējdarbības attīstībai, eksporta veicināšanai, izglītības un labklājības jautājumu risināšanai, kā arī enerģētikas un transporta sektoru attīstībai.

Ziņu aģnetūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties