#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijai ir iespēja pievienoties EURANET – Eiropas radiostaciju tīklam
, 2010. gada, 08.aprīlis, 2010

Latvijas raidstacijām ir iespēja pievienoties EURANET – Eiropas radiostaciju tīklam jau tagad, apliecina Ērlends Kalabuige, EURANET finanšu ģenerāldirektors. Eiropas radiostaciju tīkls EURANET apvieno 13 ES dalībvalstu 16 radiostacijas, kas 10 valodās (angļu, bulgāru, franču, grieķu, poļu, portugāļu, spāņu, rumāņu, vācu, ungāru) sagatavo un pārraida Eiropas Savienības tematikai veltītas programmas.

Katru dienu šīs radiostacijas katra savā valodā sagatavo un pārraida 30 minūšu līdz stundai garu programmu par ES aktuāliem jautājumiem. Pavisam gadā EURANET dalībnieki sagatavo oriģinālraidījumus 1823 stundu kopgarumā. Izmantojot citu partneru sagatavotos ierakstus, tiek pārraidītas reportāžas un intervijas vēl 4222 stundu kopgarumā. Pavisam vidējā dienas auditorija ir 9,5 miljoni klausītāju.
Paredzēts, ka piecu gadu laikā no projekta sākuma, t.i. līdz 2013.gadam, EURANET raidītu visās 23 ES oficiālajās valodās, arī latviešu. Latvijas raidstacijām ir iespēja jau tagad pievienoties EURANET – Eiropas radiostaciju tīklam, ja vien tās projektā startētu ar piedāvājumu, kas atbilstu EURANET nosacījumiem, apliecina Ērlends Kalabuige (Erlends Calabuig), EURANET finanšu ģenerāldirektors.
"Šā projekta mērķis, iesaistot Eiropas žurnālistus un klausītājus, veicināt radioprogrammu interaktivitāti, paplašināt viedokļu klāstu, uzlabot diskusiju kvalitāti, sniegt informāciju par Eiropas lietām un atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Būtu apsveicami, ja šim Eiropas mēroga projektam pievienotos arī Latvijas raidstacijas, iesaistot Latvijas radio klausītājus Eiropas informācijas apritē," mudina Iveta Šulca, EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja.
Eiropas Komisija (EK) šo projektu atbalsta ar 5,8 miljoniem Eiro (piecos gados). Neraugoties uz šo finansējumu ražošanas izmaksu segšanai, EK ir garantējusi raidstacijām pilnīgu redakcionālo neatkarību. Vispārējo redakcionālo koordināciju veic "Deutsche Welle", finansiālo koordināciju – RFI ("Radio France Internationale"), attiecīgi EURANET ikdienas vadību veic divi ģenerāldirektori – no katras minētās raidstacijas.
Kaut arī visas iesaistītās raidstacijas šai projektā vieno kopīgs zīmols (logo, džingls, redakcijas harta), tomēr tās katra raida savā frekvencē un EURANET raidījumus veido patstāvīgi, atšķirīgā garumā un atbilstoši sava radio formātam. Tās raidstacijas, kuras vēlas iesaistīties Eiropas radiostaciju tīklā, gatavo savu piedāvājumu, kuru izskata EURANET valde.
"Divreiz gadā EURANET valde balso par jaunu projekta dalībnieku uzņemšanu, balstoties uz precīziem un skaidriem noteikumiem: piedāvātā pakalpojuma līguma atbilstību noteikumiem, redakcijas ētiku, valodas atbilstību un finansiālajām iespējām. Nākamā valdes sēde, kad tiks vērtēti visi potenciālie kandidāti, notiks aprīļa beigās," skaidro Ērlends Kalabuige.
EURANET projekts ir radies pēc Eiropas Komisijas ierosmes, ar tās finansējumu un stingri ievērojot redakcijas brīvību, kas nostiprināta Redakcijas hartā. sāka skanēt 2008. gada aprīlī. Tīklu ir izveidojušas Eiropas radiostacijas, tostarp "Deutsche Welle", "Radio France Internationale", "Radio Netherlands", "Polskie Radio", "Punto Radio" un RTBF, tādējādi cenšoties mazināt plaisu starp Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem. EURANET sāka skanēt 2008. gada aprīlī.
EURANET misija ir divkārša: sniegt Eiropas auditorijai multikulturālus viedokļus un dot padziļinātu, viegli pieejamu un objektīvu informāciju par Eiropas jautājumiem. EURANET tīkls izmanto katras redakcijas komandas kompetenci, lai Eiropas sižetiem nodrošinātu unikālus skatu punktus.
Informācija par Eiropas radiostaciju tīklu EURANET, kā arī radio raidījumi pieejami internetā http://www.euranet.eu/.


Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties