#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijai līdz 2014.gadam būs pieejams 72 miljonu eiro finansējums
, 2010. gada, 05.augusts, 2010

Eiropas Komisija ir parakstījusi vienošanos ar Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu mehānismiem, saskaņā ar kuru Latvijai līdz 2014.gadam būs pieejams 72 miljonu eiro finansējums.

Finansējums paredzēts tādām jomām kā vides aizsardzība, klimata pārmaiņu novēršana, atjaunojamā enerģija, kultūras mantojuma aizsardzība, zinātne un pētniecība, sociālā attīstība, tieslietas un iekšlietas. Finansējuma apmērs ir par 34% lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (2004.-2009.gadā), kad pieejamais finansējums Latvijai bija 54 miljoni eiro.

Šobrīd EEZ veido 25 ES dalībvalstis, kā arī Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas finanšu mehānismi ir EEZ valstu finanšu ieguldījums ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai ES.

Saskaņā ar EEZ līgumu vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, ir pieejami divi finanšu instrumenti - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.

Iepriekšējā periodā Latvijā šo finanšu instrumentu ietvaros veiksmīgi īstenoti (arī joprojām tiek īstenoti) individuāli projekti vides aizsardzības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas, veselības un izglītības jomā, kā arī projekti bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat tiek ieviestas trīs programmas, kas vērstas uz vides politikas integrāciju Latvijā, valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanu un pārrobežu sadarbību, kā arī sešas grantu shēmas.

Finanšu mimistrijas Komunikācijas nodaļa; Latvijas Vēstnesis

LETA/NOZARE.LV

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties