#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvalde
, 2009. gada, 13.maijs, 2009

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Kārlis Bauze un Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāja Sanita Bajāre
iezīmēja Saprašanās memorandā starp Latvijas Republiku un Eiropas
Kopienu iezīmētos ekonomikas stabilizācijas pamatvirzienus, uzsverot
stabila valūtas kursa nozīmi. Bajāre norādīja, ka Latvijas mērķis ir
izpildīt Māstrihtas kritērijus un ieviest eiro 2012. gadā./>/>/>/>


Ekonomikas
ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš informēja, ka
uzsākti pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam, tostarp janvārī sācis
darboties garantiju mehānisms ES struktūrfondu saņemšanai./>/>/>


Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme-Grende
iepazīstināja ar LTRK piedāvāto plānu Latvijas ekonomikas
stabilizācijai. Jaunzeme-Grende uzsvēra, cik nozīmīgi ir pēc iespējas
ātrāk Latvijā ieviest 2008. gadā pieņemto ES Mazās uzņēmējdarbības aktu./>/>/>


Valdības mērķis, norādīja Finanšu ministrs Einars Repše,
ir reformēt valsts pārvaldi un atbrīvotos līdzekļus novirzīt ražot un
eksportspējīgo nozaru atbalstam. Ministrs pauda apņemšanos attīstīt
koordināciju starp valdību un uzņēmēju pārstāvjiem, un atzina
administratīvā sloga mazināšanas nozīmi./>/>/>/>

/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties