#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas diplomāti ES Ārlietu dienestā
, 2010. gada, 08.aprīlis, 2010

Bijušais Lietuvas Ārlietu ministrs Vigaudas Ušackas (Vygaudas Ušackas) pavisam nesen tika iecelts par Eiropas Savienības Ārējās darbības dienesta (The European External Action Service) īpašo sūtni Afganistānā un Kabulas delegācijas vadītāju. Lietuvas diplomāts ir pirmais no dažiem Eiropas Savienības īpašajiem sūtņiem. Fakts, ka sūtņa amatā apstiprināts kaimiņzemes diplomāts, liek aizdomāties, vai Latvijas diplomātiem ir izredzes ieņemt augstus amatus šajā Ārlietu dienestā?

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Valdis Zagorskis uzskata, ka Vigauda Ušacka iecelšana par Eiropas Savienības (ES) īpašo pārstāvi Afganistānā ir vēl viens apliecinājums tam, ka iespējas ieņemt starptautiski nozīmīgus amatus ir visu dalībvalstu pārstāvjiem – vai valsts būtu liela vai maza, viena no ES dibinātājām vai nesen pievienojusies. Izšķirošais ir kandidāta kvalifikācija un spēja pārliecināt partnerus, ka spēsim godam pārstāvēt kopīgās intereses.

Latvijas Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš Lietuvas bijušā ārlietu ministra Vīgauda Ušacka apstiprināšanu par ES pārstāvi Afganistānā vērtē pozitīvi: „Tas ir apsveicami, ka diplomāts no Baltijas valstīm ir izturējis nopietno atlasi un kritērijus, lai ieņemtu šo amatu. Domāju, ka savu lomu nospēlēja V.Ušacka politiskā darbība ārlietu ministra amatā, jo skaidrs, ka Eiropas Savienībai nākotnē, nozīmējot pārstāvjus ārpolitiski nozīmīgos reģionos, būtu jācenšas ņemt vērā gan kompetences, gan profesionālismu, gan „politiskā svara” kritērijus.”

Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) vadītāja ir ES Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrīna Eštone. Ketrīnas Eštones birojs informēja, ka kopumā EĀDD veidos trīs avoti: Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāts, Eiropas Komisija un dalībvalstu diplomāti. Pirmajā pārejas fāzē amatpersonas un pagaidu pārstāvji, kuri jau strādā Padomes Ģenerālsekretariātā un Komisijas Ārējo sakaru ģenerāldirektorātā un ES delegāciju attiecīgajās daļās “trešajās” valstīs, lielā mērā tiks pārvietoti uz jauno dienestu. Pastāvošais ģeogrāfiskais sadalījums starp šīm amatpersonām tādā veidā netiks būtiski mainīts. Līdz ko EĀDD juridiski varēs atlasīt savus darbiniekus, vakances aizpildīs balstoties uz jaunu atlases procedūru, pie kuras tagad tiek strādāts. Šī procedūra balstīsies uz darbinieku regulāciju, kas nosaka ģeogrāfiskā balansa principu atlases procesā. Atbilstību amatam noteiks kvalifikācija, un amatu vietas nebūs rezervētas kādām speciālām dalībvalstīm.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Valdis Zagorskis piemin, ka 25. martā ES Augstā pārstāve ārlietās un EK priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone iepazīstināja ar lēmuma projektu par EĀDD izveidi, kas paredz, ka kopā dalībvalstu diplomāti veidos trešo daļu dienesta, kas varētu būt kopumā aptuveni 2000 amata vietu.

Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš stāsta, ka šobrīd vēl aizvien turpinās diskusijas par Ketrīnas Eštones priekšlikumu par EĀDD organizāciju un darbību. Priekšlikums tika prezentēts dalībvalstīm šā gada 30.martā Pastāvīgo pārstāvju komitejā (COREPER). Mērķis ir panākt dalībvalstu politisku vienošanos par priekšlikumu lēmumam par EĀDD līdz šā gada aprīļa beigām. Šobrīd vienīgi ES izsludināja konkursu uz 32 ES delegāciju vadītāju un vadītāju vietnieku amatiem. Jāatzīmē, ka tiesības pieteikties uz vakancēm ir kā dalībvalstu diplomātiem, tā arī Eiropas Komisijas un ES Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvjiem. Atlases pamatkritērijs ir konkrēto kandidātu piemērotība amatam – gan zināšanas, gan pieredze, gan vadītāja specifisko prasmju kopums.

Saistībā ar darba iespējām Eiropas Ārējās darbības dienestā, Ārlietu ministrija apzinājusi diplomātus, kuriem ir interese par darbu šajā jaunveidojamajā institūcijā. Kopumā atsaukušies ir aptuveni 80 dažādu amatu un rangu diplomāti. Ārlietu ministrija stingri iestājas par dalībvalstu atbilstošu pārstāvību un ģeogrāfisko līdzsvaru jaunajā Eiropas diplomātiskajā dienestā, īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd jaunās dalībvalstis ir maz pārstāvētas ES institūcijās.

Vienlaikus Māris Riekstiņš aicinājis Augsto pārstāvi iekļaut ES pilsoņu diplomātiskās un konsulārās aizsardzības funkciju jaunveidojamā dienesta kompetenču sarakstā, atzīmējot, ka šis aspekts ir īpaši būtisks mazajām dalībvalstīm, kuru diplomātiskās pārstāvības tīkls neaptver visus pasaules reģionus un valstis. „Piemēram, Latvijas pilsoņi gan darba darīšanās, gan mācību nolūkos, gan arī kā tūristi ceļo uz tālām valstīm, kur Latvijai nav savas pārstāvniecības un tuvākajā laikā arī nebūs. Tāpēc esam ieinteresēti, ka nelaimju vai dabas stihiju gadījumā mūsu pilsoņiem būtu iespēja saņemt konsulāro palīdzību šajās ES pārstāvniecībās,” skaidro Māris Riekstiņš.

Kādi ir Latvijas diplomātu „plusi”, pretendējot uz augstiem amatiem ES ierēdniecībā?
Latvijas diplomātu priekšrocība ir zināšanas un ekspertīze par ES austrumu kaimiņiem, ko veicinājusi mūsu vēsturiskā pieredze. Šajā kontekstā Latvijas diplomātiem ir plašas iespējas sniegt padziļinātu ieguldījumu, veidojot un piedaloties Eiropas Savienības politikas izstrādē attiecībā uz austrumu kaimiņiem. Māris Riekstiņš uzskata, ka tāpat mūsu pievienotā vērtība ir Eiropas Savienības paplašināšanās un reformu pieredze, ko mēs varam nodot jaunajām ES dalībvalstīm.

Pamatu EĀDD izveidei deva Lisabonas līgums, lai palīdzētu Augstākajam pārstāvim funkciju īstenošanā. Kļūstot par ES Augstāko pārstāvi ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, Eštone minēja, ka jaunā diplomātiskā dienesta izveide būs viņas galvenais uzdevums. EĀDD atradīsies Briselē, un tam būs pārstāvniecības visā pasaulē. Eštone izteicās, ka „tam jābūt tādam sadarbības tīklam, ar ko Eiropa var lepoties un kam līdzīgu vēlētos ieviest arī citas valstis, kur kopīgo interešu vārdā strādā vistalantīgākie cilvēki no visām ES dalībvalstīm.”

 

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties