#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas kvantitatīvie mērķi "ES 2020" stratēģijas kontekstā
, 2010. gada, 05.maijs, 2010

Līdz 2020.gadam nodarbinātības līmenim Latvijā vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem jābūt 75%, bet ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā jābūt 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), teikts Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvju šodien Saeimas Eiropas lietu komisijai nolasītajā ziņojumā par Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem "Eiropas Savienība 2020" ("ES 2020") stratēģijas kontekstā.

EM Tautsaimniecības departamenta direktors Oļegs Baranovs informēja komisiju, ka līdz šim Eiropas Padomē apstiprināti trīs mērķi - līdz 2020.gadam nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem noteikt 75%, ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā jābūt 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kā arī noteikti klimata un enerģētikas mērķi.

Baranovs informēja, ka Latvijā līdz 2020.gadam sasniegt nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem 75% apmērā ietekmēs ekonomiskās izaugsmes temps, demogrāfiskās attīstības tendences un nodarbinātības politika. "Nodarbinātības skaitam ik gadus jāpalielinās par 1,2% pie 4% IKP pieauguma tempa," apgalvoja Baranovs. Savukārt, lai ieguldījumi pētniecībā un attīstītā līdz 2020.gadam būtu 3% no IKP, nepieciešama intelektuālā potenciālā un infrastruktūras atjaunošana un attīstība, būtisks valsts investīciju pieaugums zinātnē un tehnoloģiju attīstībā, valsts budžeta izdevumu struktūras pārskatīšana, kā arī nepieciešama piešķiršanas kārtība valsts finansējuma lietišķajiem un rūpnieciskajiem pētījumiem. Tāpat šī mērķa sasniegšanai nepieciešami pasākumi zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, jāturpina valsts atbalsta programmas, lai sekmētu privātā sektora investīcijas pētniecībā. Minēta arī finanšu resursu pieejamība maziem un vidējiem komersantiem un inovatīviem uzņēmējdarbības attīstības projektiem.

Bet energoefektivitātes mērķu īstenošanai nepieciešama resursu pieejamība šo pasākumu īstenošanai, jānodrošina efektīva enerģijas izmantošana ēkās, jāinformē sabiedrība, kā arī jāveido sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm - pašvaldībām, energoauditoriem, enerģijas ražotājiem un patērētājiem.

Noklausoties EM sagatavoto ziņojumu, komisijas priekšsēdētāja Vaira Paegle (PS) uzsvēra, ka šie noteiktie mērķi "nav iekalti akmenī", tāpēc ir vēl diskutējami. Viņa mudināja šo stratēģiju izskatīt arī citās Saeimas komisijās, jo tajā iekļautā informācija ir visai plaša un interesanta arī citu jomu komisiju pārstāvjiem. Jau ziņots, ka "ES 2020" stratēģija noteiks ES līmenī sasniedzamos mērķus un iezīmēs tos darbības virzienus, kuros dalībvalstis turpmākos desmit gadus īstenos koordinētu pieeju šo mērķu sasniegšanā. Darbu pie jaunās stratēģijas "ES 2020" Eiropas Komisija sākusi, jo Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai īstenošanas cikls beigsies 2010.gadā. Plānots, ka diskusija par "ES 2020" turpināsies 2010.gada pavasara Eiropadomē.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: www.energie-cities.org

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties