#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas skolas sadarbosies ar izglītības iestādēm visā Eiropā
, 2010. gada, 10.augusts, 2010

Tuvāko divu gadu laikā Latvijas vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi starptautisku pieredzi gūs visā Eiropā, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sabiedrisko attiecību speciāliste Ruta Mihalovska.

Noslēdzoties 2010.gada Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas "Comenius" apakšprogrammas skolu partnerību projektu konkursam, apstiprinājumu guvis 61 projekts.

Skolu divpusējās partnerības ir divgadīgi projekti starp divām skolām, kur valodas apguves nolūkā skolēnu grupas viesojas viena pie otras. Apmaiņa ilgst vismaz desmit dienas. Skolu daudzpusējās partnerības arī ir divgadīgi projekti, taču tajos ir iesaistītas vismaz trīs skolas no vismaz trīs ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Skolu partnerības projektos var piedalīties izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas.

"Comenius" skolu partnerību projekti veicina sadarbību starp skolām Eiropā, palīdz skolēniem un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīsta sociālās prasmes, dod iespēju iepazīt darbu komandā, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iemācīties jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus, paplašināt skolēnu un pedagogu redzesloku, kā arī sekmēt svešvalodu apguvi.

Finansējums 1 183 000 eiro (831 417 latu) apmērā piešķirts 58 daudzpusējo un trīs divpusējo skolu partnerību projektiem. 47 mācību iestādēm katrai piešķirti 21 000 eiro (14 759 lati), savukārt 14 iestādēm - katrai 14 000 eiro (9839 lati). Patlaban rezerves sarakstā ir 32 daudzpusējo partnerību projekti un viens divpusējās partnerības projekts. Vērtējot pēc tehniskajiem un partnerības atbilstības kritērijiem, ir noraidīti deviņi daudzpusējo partnerību projekti un viens divpusējo partnerību projekts, savukārt 85 skolu partnerības noraidītas finanšu trūkuma un nepietiekamas kvalitātes dēļ. Šī gada konkursā saņemti 180 skolu partnerību projekti.

Apstiprināto skolu partnerību un rezerves projektu saraksti publicēti: "http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_konkursi/comenius_rezultati/".

No 2010.gada VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013.gadam īstenošanu Latvijā. "Comenius" apakšprogramma piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai.

ES Mūžizglītības programmā piedalās 33 dalībvalstis - 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis - Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, ES kandidātvalstis - Horvātija, Maķedonija, Turcija.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties