#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas skolu muzeji stāsta par vēsturi un pazīstamiem absolventiem
BNS 
, 2012. gada, 01.oktobris, 2012

Vairākās Latvijas skolās, sadarbojoties gan skolotājiem, gan skolēniem, izveidoti muzeji, kuri vēsta par skolas vēsturi, kā arī pazīstamiem cilvēkiem, kas tajās smēlušies zināšanas. Par tiem tuvāk tika pastāstīts Eiropas Savienības (ES) mājā, kurā pulcējās vairāku skolu muzeju pārstāvji.

Viens no skolu muzejiem izveidots Jēkabpils valsts ģimnāzijā, kur izvietota samērā plaša informācija par novadu un skolu. Aktīvs darbs novadpētniecībā skolā ir sācies jau  1919./1920.mācību

gadā, kad nodibināta skola, ar pirmā skolas direktora Kārļa Lamberta atbalstu, taču darbs pie muzeja izveides sācies septiņdesmitajos gados.

Skolas muzeja veidotāji atzīst, ka skolas muzejs palīdz jaunajiem pētniekiem ar arhīva materiāliem, dokumentē skolas vēsturi, mudina interesentus iepazīt savas skolas un pilsētas vēsturi, stāsta par skolu dažādos laikos, kā arī tās absolventiem, pedagogiem un tradīcijām.

Jēkabpils valsts ģimnāzijas skolas muzejs arī regulāri organizē dažādus pasākumus, tikšanās ar skolas absolventiem, kā arī ekskursijas.

Skolas muzejs izveidots arī Lubānas vidusskolā, kur atrodami materiāli, kas veltīti Rīgas pilsētas galvam Hugo Celmiņam, ārstam, prozaiķim, dzejniekam un publicistam Jānim Liepiņam, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotājam, esejistam, dzejniekam Edmundam Zirnītim.

Muzeja darbinieki sadarbībā ar skolēniem ir izpētījuši rakstnieces Alīdas Oses dzīvi, personību un daiļradi. Lubānas vidusskolas skolēniem ir arī izdevies ieskatīties Kelīnas Klānas romānos “Baltā odze”, “Slota no tīreļa mirtēm” un “Klūrgu sūnākļa rēgs”. Skolas muzeja pārstāvji arī veikuši Broņislavas Martuževas dzejoļu krājuma “Ceļu krusti” analīzi.

Skolas muzejs izveidots arī Viesītes vidusskolā, kurā uzskatāmi kopā ar fotogrāfijām var vērot skolas attīstību laika gaitā, tās bijušos direktorus, kā arī labāko absolventu gaitas un fotogrāfijas no dažādiem svinīgiem pasākumiem.

Lai skolu muzeji raitāk varētu apmainīties ar dažādām idejām, jau 1999.gadā dibināta Latvijas skolu muzeju asociācija, kuras mērķis ir atjaunot un veidot jaunus skolu vēstures muzejus visā Latvijā kā kultūras un izglītības centrus.

Par galvenajiem asociācijas uzdevumiem minēti aicināt skolu valdes, skolu vadītājus atbalstīt skolu muzeju veidošanu savās skolās, izmantot muzeju saturu skolēnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, mācīt skolotājus pareizi vākt, sistematizēt un noformēt esošo un jauno materiālu, kā arī apgūt metodes interesanta darba nodrošināšanai.

Asociācija arī mudina skolu pārstāvjus aktivizēt skolēnu, skolotāju un sabiedrības iesaistīšanos sava novada vēstures pētīšanā, saglabāšanā, kā arī darbā meklēt atbalstu sabiedrībā un valsts institūcijās.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties