#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas un Šveices sadarbības programmā noslēgti līgumi par Ls 14 miljoniem
, 2010. gada, 16.aprīlis, 2010

Līdz šā gada pirmā ceturkšņa beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas piecus projektus, par kuru īstenošanu jau noslēgti līgumi 30,68 miljonu Šveices franku (14,1 miljons latu) apmērā, kas ir 54% no Latvijai kopējā pieejamā finansējuma.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros Latvijai kopumā ir pieejami 56,88 miljoni Šveices franku (26,16 miljoni latu).

Latvijas un Šveices sadarbības programmas gada sanāksmē Šveices donori jau ir atzinīgi novērtējuši Latvijas rezultātus Šveices finansējuma apguvē, uzsverot, ka Latvijai ir vieni no labākajiem rezultātiem starp Šveices finansējuma saņēmējvalstīm.

Šonedēļ Finanšu ministrijā notika Latvijas un Šveices sadarbības programmas otrā gada sanāksme, kurā FM pārstāvji ar Šveices attīstības un sadarbības aģentūras, Ekonomisko lietu valsts sekretariāta un Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunāja Šveices sadarbības programmas īstenošanas gaitu laika periodā no 2009.gada maija līdz 2010.gada martam.

Finansējuma programmas ietvaros ir noslēgts līgums un uzsākta projekta "NVO fonds" īstenošana, tā mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes, uzlabojot dzīves kvalitāti jauniešiem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un senioriem.

Noslēgts arī līgums un uzsākta projekta "Tehniskās palīdzības fonds un Projektu sagatavošanas fonds" īstenošana. Tehniskās palīdzības fonda mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas un Šveices sadarbības programmas efektīvai ieviešanai, savukārt Projektu sagatavošanas fonda mērķis - atbalstīt projektu iesniegumu sagatavošanu.

Tāpat noslēgti līgumi par skolas autobusu iepirkumu pašvaldībām, tiesu modernizāciju, kā arī par projektu "Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā", kura mērķis ir nodrošināt Latvijas grāmatvedību un komercsabiedrību revīziju regulējošo tiesību aktu atbilstību ES prasībām, kā arī pilnveidot un stiprināt administratīvo kapacitāti grāmatvedības un revīzijas politikas izstrādes jomā.

Skolu autobusu iepirkums gan pagaidām ir apturēts.

2010. un 2011.gadā paredzēta vēl piecu projekta līgumu noslēgšana Latvijas un Šveices starpā.


Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties