#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Lauksaimnieki un zivsaimnieki varēs pieteikt aizdevumus no kredītu fonda
, 2010. gada, 07.septembris, 2010

No šodienas lauksaimnieki var pieteikties kredītu fonda aizdevumam, iesniedzot izraudzītajā kredītiestādē iesniegumu, investīciju projektu un Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par šī investīciju projekta apstiprināšanu, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska.

Kredītu fonda atbalsts paredzēts pretendentiem, kas īsteno investīciju projektus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumos "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai", "Lauku saimniecību modernizācija", "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana", "Tūrisma aktivitāšu veicināšana", kā arī Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" un "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde".

Kredītiestāde izvērtēs atbalsta pretendenta un investīciju projekta iespēju saņemt aizdevumu un, nosakot aizdevuma procentu likmi, ņems vērā katra atbalsta pretendenta kredītrisku un nodrošinājumu. Pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, kredītiestāde informēs LAD, kas precizēs atbalsta intensitāti un pieņems gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pēc tam kredītiestāde noslēgs sadarbības līgumu ar VAS "Lauku attīstības fonds" un pieprasīs nepieciešamo kredītlīdzekļu apmēru katram investīciju projektam. Savukārt "Lauku attīstības fonds" saskaņā ar noslēgto līgumu pārskaitīs naudu kredītiestādei un tā izsniegs aizdevumu atbalsta pretendentam.

Aizdevumu atbalsts pretendentam tiks izsniegts eiro valūtā vai latos, un maksimālais atbalsta pretendentam izsniegtā aizdevuma termiņš noteikts 15 gadi.

Kredītu fonds izveidots, lai veicinātu aizdevumu pieejamību un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļu apguvi, kas ekonomiskās krīzes iespaidā kļuvusi gausāka. Zemkopības ministrija paredz, ka kredītu fonda izveide veicinās kredītresursu pieejamību kredītiestādēm, līdz ar to samazinot kredītņēmēju kredītprocentu maksājumus, un stabilizēs kredītņēmēju atkarību no svārstībām finanšu tirgos.

Kredītu fonda pārvaldītājs ir "Lauku attīstības fonds".

LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties