#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu konkursus
, 2010. gada, 18.marts, 2010

No 12. aprīļa Lauku atbalsta dienests (LAD) atsāks pieņemt projektu iesniegumus ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2007. – 2013. gadam pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)".

Šā pasākuma atbalstam sestajā kārtā varēs pieteikties līdz 13. maijam.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmējdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbalsta pretendents var būt gan fiziska persona, kas vēlas dibināt jaunu mikrouzņēmumu, gan juridiska persona, kas atbilst mikrouzņēmuma definīcijai.

Tāpat atbalstam var pieteikties lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas vēlas attīstīt vai dažādot esošo saimniecisko darbību lauku teritorijā. Pasākuma 6. kārtas publiskais finansējums noteikts 6 miljonu latu apmērā. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

 

Pēc ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas materiāliem

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties