#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Līdzdalības aizdegti
, 2009. gada, 10.novembris, 2009

ES šobrīd ir kā koka ķipītis ar dažāda garuma dēļiem – tāpēc arī ūdens no ķipīša līst ārā, jo īsākie dēļi netur līdz garajiem. Ivars, protams, runāja par jaunajām un vecajām ES dalībvalstīm.

Viņš argumentēja, ka ES mērķis vispirms ir celt īsāko dēlīšu (jauno ES dalībvalstu) attīstības līmeni, lai tad kopīgi mēs varētu vairāk ūdeni (vairāk sadarbības, vairāk mērķu) liet mūsu spainī, nebaidoties no zaudējumiem.

Tikko pa telefonu sarunājos ar vienu no Eiropas pilsoņu debašu dalībniekiem, kas nu jau tālajā 2007.gadā pirmajās debatēs kopā ar citiem Latvijas un arī pārējo 26 ES dalībvalstu iedzīvotājiem izstrādāja savas vīzijas par Eiropas nākotni, un prasības ES institūcijām, kā šos mērķus sasniegt. Ivars bija tas dalībnieks, kas piedalījās arī debašu noslēguma diskusijās Briselē, un pārsteidza mani ar latviešiem neraksturīgo aktīvismu. Viņam pat izdevās parunāties ar Eiropas Komisijas viceprezidenti Margotu Valstrēmu, kurai Ivars izstāstīja, ka ES šobrīd ir kā koka ķipītis ar dažāda garuma dēļiem – tāpēc arī ūdens no ķipīša līst ārā, jo īsākie dēļi netur līdz garajiem. Ivars, protams, runāja par jaunajām un vecajām ES dalībvalstīm, argumentējot, ka ES mērķis vispirms ir celt īsāko dēlīšu (jauno ES dalībvalstu) attīstības līmeni, lai tad kopīgi mēs varētu vairāk ūdeni (vairāk sadarbības, vairāk mērķu) liet mūsu spainī, nebaidoties no zaudējumiem.

Šo salīdzinājumu Valstrēma pārņēma un izmantoja kā piemēru, runājot par Eiropas pilsoņu debašu nozīmi arī vēlāk, runājot ar citiem ES politiķiem un medijiem, un ne tikai Ivars un es, bet arī pārējie ES iedzīvotāji – debašu dalībnieki - varēja redzēt, kā iedzīvotāju domas tiek novērtētas un pozitīvi izmantotas. Un ka tomēr iedzīvotāja pieeja ES vadošajiem politiķiem nav tik neiespējama un tāla, kā varbūt dažreiz izskatās.

Iemesls, kāpēc šodien atkal zvanīju Ivaram, bija ielūgums viņam kā pieredzējušam aktīvam iedzīvotājam piedalīties Eiropas pilsoņu apspriedē, kas 14.novembrī notiks Rīgā. 50 Latvijas iedzīvotāji izstrādās ES politiķiem domātus priekšlikumus, kā iedzīvotāji varētu dot savu ieguldījumu ES attīstībā. Lietas būtība ir noskaidrot, pavaicājot pašiem Eiropas iedzīvotājiem, kā viņi vēlētos piedalīties ES lēmumu pieņemšanā, cik daudz laiku vēlas tam veltīt, kāda sagatavošanās iedzīvotājiem ir nepieciešama un kādās politikas jomās iedzīvotāju iesaistīšana būtu visnozīmīgākā. Pašiem iedzīvotājiem būs jāizstrādā arī konkrēti priekšlikumi, kā ES institūcijām būtu jāstrādā un kā jāreaģē, lai veicinātu un izmantotu iedzīvotāju līdzdalību ES attīstībā. Citiem vārdiem, kādus rezultātus pēc sava darba – iedzīvotāju iesaistīšanās – iedzīvotāji sagaida no ES institūcijām. Kā allaž pēc Eiropas pilsoņu debašu metodes, diskusijas vadīs profesionāli moderatori, un daļa darba notiks mazākās grupās. Kā allaž, pie galdiem būs 50 pēc nejaušās atlases kritērijiem ielūgti iedzīvotāji no visas Latvijas, no dažādiem reģioniem, cilvēki dažādos vecumos, atšķirīgām profesijām un interesēm, attieksmēm pret Eiropu un pasauli.

Acīmredzot, es esmu līdzdalības aizdegta, jo savā darbā trešo reizi organizēju tiešas iedzīvotāju līdzdalības forumu (2007.gada un 2009.gada Eiropas pilsoņu debates, un nu Eiropas pilsoņu apspriedes), ticot, ka iedzīvotāju idejas ir vērtīgas un izmantojamas ES politikas veidošanā – ne jau uzreiz tiešā ieviešanā 1:1, bet vismaz kā izvērtētas iespējamās izvēles, argumenti politikas diskusijās. Lai iedzīvotāji redz, ka politikas lēmumos iedzīvotāju viedoklis tiek ņemts vērā, rūpīgi apsvērts, uz tiem politiķi reaģē. Un tad, pamazām, zūd arī plaisa starp vienu un otru grupu. Starp iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Tas, ka es esmu līdzdalības aizdegta nav pārsteigums. Citādi es savu laiku un enerģiju veltītu kam citam. Bet cik lieliski ir dzirdēt un redzēt, ka līdzdalības aizdegts ir arī Ivars un varbūt vēl citi Eiropas pilsoņu debašu dalībnieki, ar ko man ir bijis gods satikties šajos gados. Ivars man tikko telefonā stāstīja, kā debates viņam atklājušas, cik līdzīgi mēs ES esam – vecajās un jaunajās dalībvalstīs. Ivars man stāstīja - gandrīz tā, it kā viņam būtu mani jāpārliecina - ka pirms visiem lielajiem ES lēmumiem, piemēram, par vides politiku, ir nepieciešams organizēt tādu forumu kā pilsoņu debates, lai politiķi zina, kam iedzīvotāji ir gatavi, kādas ir iedzīvotāju idejas, jo ne jau tikai lēmumu pieņemšanas burbulī dzīvojošajiem ir labas idejas. Tādas, dažreiz pat negaidīti pārsteidzošas, ir arī iedzīvotājiem, kas nezina lēmumu pieņemšanas koridorus, bet taču dzīvo šajā Eiropā, ko mēs kopā veidojam. Ivars arī teica, ka viņš gribētu uzzināt no ES institūcijām, kas ir izdarīts ar Eiropas pilsoņu debašu 2007.gadā izstrādātajiem iedzīvotāju priekšlikumiem, tādējādi uzrunājot svarīgo jautājumu, ka iedzīvotāji vēlas iesaistīties, ja tam ir jēga, rezultāts. Un sarunu noslēdzot, Ivars teica, ka viņš uzskata iedzīvotāju līdzdalību caur tādiem forumiem kā pilsoņu debates par nākotnes pārvaldes formu. Acīmredzot, līdzdalības aizdegts.

Saite uz informāciju Eiropas pilsoņu apspriedēm PROVIDUS mājas lapā http://www2.providus.lv/public/27211.html.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties