#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Liepājas Karostas ilgtspējīgai attīstībai būs pieejami 11 miljoni latu
, 2010. gada, 20.jūlijs, 2010

Valdība šodien pieņēma noteikumus atbalsta sniegšanai Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Šajā atbalsta programmā pieejamais finansējums ir 11 069 163 lati, bet 15% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas būs jāfinansē projektu iesniedzējiem. Atbalsts tiks sniegts piekrastes teritorijas ilgtspējīgas apsaimniekošanas projektiem, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sanāciju saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu.

Noteikumi nosaka projekta īstenošanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi, atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, prasības projektu iesniedzējiem, projektu iesniegumu atlasi, vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, projektu īstenošanas noteikumus un aktivitātes uzraudzību pēc projekta īstenošanas.

Valdība šodiena akceptēja arī grozījumus noteikumos par atbalsta programmu "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija", kur samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, jo izveidota jauna aktivitāte "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana", ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Veiktās izmaiņas paredz samazināt aktivitātei "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" pieejamo publisko finansējumu un svītrot no potenciālajiem projektu iesniedzējiem speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi. Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izlietojumu, aktivitātes mērķu sasniegšanai finanšu rezervi varēs izmantot tikai tiešo attiecināmo izmaksu neparedzēto izdevumu segšanai.

Tāpat veikti grozījumi arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda vērtēšanas komisijas izveides nosacījumos un vienkāršota un precizēta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņemšanas kārtība, kā arī vienkāršota projektu īstenošanas procedūra, paredzot atvieglotu kārtību, kādā iesniedz priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projektu īstenošanu nosacījumos.

Avots: LETA

Foto: www.liepajniekiem.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties