#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Limbaži piedalās starptautiskā tūrisma projektā SECRET
, 2010. gada, 11.augusts, 2010

Sadraudzības pilsētu tīkla ietvaros, no 30. – 31.jūlijam Grieķijas pilsētā Agrija notika SECRET projekta atklāšana, kur kā partneri tikās Agrijas pilsētas mērs Tomas Papaetimu, Limbažu pilsētas pārstāve Ieva Treija, Birgu (Malta) pilsētas mērs Džons Boksels, un pārstāvji no Brezno (Slovākija), Pafos (Kipra) un Santgothardas (Ungārija).

 SECRET (Sustainable, Eco-Cultural & Responsible European Tourism) projekta atklāšanas laikā, katrs partneris prezentēja savu valsti un pilsētu, iepazīstinot  ar tās dabas un kultūras mantojuma vērtībām. Kā galvenās vērtības Limbažu novadā tika minētas Bīriņu pils, Igates pils, Jumpravmuižas sešu ezeru ķēde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas Latvijā vienīgais iekļauts UNESCO programmā “Cilvēks un biosfēra”, un 3,6 km garumā izveidotā dabas taka ar putnu novērošanas torni gar Lielezeru. Visi projektā iesaistītie partneri izrādīja lielu interesi par Limbažu novadu, un tai piederošajām kultūras vērtībām, kā arī uzsvēra projekta nozīmīgumu pilsētu sadarbībai nākotnē.

Tikšanās noslēdzās ar piedalīšanos grieķu tradicionālajā ikgadējā Zvejnieku nakts festivālā. Limbažu pilsētas pārstāve sniedza interviju vietējai Grieķijas televīzijai TRT, par projekta nozīmīgumu pilsētu sadarbībā un attīstībā nākotnē.

Projekts tika izveidots saskaņā ar Eiropas Kopienas inovāciju programmu 2007 - 2013 „Eiropa pilsoņiem” pasākumā „Pilsētu sadraudzība”, kuras galvenā ideja ir izveidot pilsētu tīklu, lai sekmētu to attīstību, veidotu dinamisku un daudzpusīgu sadarbību starp citām ES pilsētām, apmainītos ar pieredzi, kā arī izplatītu labu praksi attiecībā uz vides aizsardzību, kultūras mantojuma un vides saglabāšanu, iesaistot vietējās nevalstiskās organizācijas un pilsētu iedzīvotājus.

Divu gadu garumā, katra partnera pilsētā tiks risināti jautājumi par eko-tūrisma, ilgtspējīga tūrisma galamērķu attīstību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu. Noslēgumā izveidotais projekta kopīgais stends tiks prezentēts 2012.gadā, izstādē Birgu pilsētā, Maltā.

Tuvākā SECRET projekta aktivitāte notiks šī gada 17.septembrī Limbažos, kurā tiks risināti jautājumi par ekoloģiju, dabas mantojuma un vides tūrisma attīstību. Tajā pirmo reizi tiksies abu sadraudzības pilsētu mēri - Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, un Agrijas pilsētas mērs Tomas Papaetimu, kā arī pārējo partneru pilsētu mēri un to pārstāvji. Tiks aicinātas Limbažu novada nevalstiskās organizācijas un privātuzņēmumi, kuri ieinteresēti ilgtspējīga Limbažu novada tūrisma attīstībā.

Projekta kopējais budžets ir 99712,50 EUR, no kuriem 85% sedz Eiropas Savienība, bet 15% sedz pašvaldība. Ar šī projekta palīdzību, Limbažu novadam būs iespēja dalīties pieredzē ar citām valstīm, un radīt jaunas pieejas attīstībai.

 

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatora asistente Ieva Treija

Foto: www.visitlimbazi.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties