#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Londonas piemērs individuālā elektriskā transporta attīstībai
, 2010. gada, 12.maijs, 2010

Individuālā elektriskā transporta (ET: elektriskie velosipēdi, mopēdi, motocikli, kvadricikli, kā arī vieglie un kravas elektromobiļi) Londonas infrastruktūras stratēģijas projektā (Stratēģija), kas nodota publiskai apspriešanai 2009.gada decembrī, norādīts, ka Londonā jau tiek izmantoti aptuveni 1700 ET un ir uzstādīti vairāk kā 250 ET akumulatoru uzlādes punkti.

Lielākā daļa uzlādes punktu ir izvietoti publiski pieejamās autostāvvietās un 32 uzlādes punkti ir pieejami uz ielām. Lai paplašinātu ET pielietojumu, ir plānots līdz 2015.gadam izveidot 25,000 ET uzlādes punktus:
- 22,500 uzlādes punkti darbavietu autostāvvietās (3% no stāvvietu kopējās kapacitātes); šos uzlādes punktus pamatā lietos attiecīgie darbinieki, tādējādi ET būs pieslēgti 7 un vairāk stundas;
- aptuveni 2,000 uzlādes punkti publiski pieejamās autostāvvietās pie veikaliem, pilsētas centra tuvumā, kā arī pie sabiedriskā transporta līnijām;
- 500 uzlādes punkti pie ielām.

Kā redzams, ir plānots izveidot 2,500 publiski pieejamus uzlādes punktus. Lai uzturētu vienotu pieslēguma un servisa standartu, paredzēts, ka publiski pieejamos uzlādes punktus apkalpos viens operators. Par publisko uzlādes punktu izmantojumu paredzēta gada abonēšanas maksa, bez atsevišķas maksas par patērēto elektrību (piem., tā kā elektromobiļu akumulatoru ietilpība parasti nepārsniedz 15kWh, tad pilnai uzlādei nepieciešamās elektroenerģijas cena Latvijā ir līdz 1.11Ls).

ET uzlādes punkti atšķirsies pēc akumulatoru uzlādes ātruma:
1) vienkārši uzlādes punkti, kuros pilnīgi izlādētu akumulatoru uzlādei ir nepieciešamas 6 līdz 8 stundas:
- sadzīvē lietojamais rozetes tips (tāpat kā lādējam mobilos telefonus);
- izmantojami, ja ET iespējams lādēt ilgstoši (dienā darba laikā vai naktī), kā arī īslaicīgi, akumulatora enerģijas daļējai papildināšanai;
- salīdzinoši lēts un efektīvs risinājums.

2) ātrās uzlādes punkti ar ET akumulatoru uzlādes laiku līdz pat 10 minūtēm:
- uzlādes punkti ar palielinātu elektroinstalācijas jaudu un speciāliem pieslēguma spraudņiem;
- raksturīgie izmantotāji ir pašvaldības komunālais transports, komersantu transports (piem., preču izvadātāji, taksometri) un privātie lietotāji, kuriem papildināt vai pilnībā atjaunot akumulatoru enerģiju ir nepieciešams ātri.

Stratēģijā prognozēts, ka vairums ET lietotāju nodrošināsies ar iespēju akumulatorus uzlādēt naktī, tādējādi izmantojot elektrības sadzīves pieslēgumus un nakts tarifa elektroenerģiju. Stratēģija prognozē arī to, ka daudzos gadījumos ET tiks pieslēgts uzlādes punktam, lai tikai daļēji papildinātu akumulatoru enerģiju.

Sagaidāmie ET izmantojuma kopējie nacionālie ieguvumi:
- CO2 izmešu apjoma samazinājums, jo Apvienotās Karalistes elektrības ražošanā izmantojamo resursu struktūras gadījumā elektromobiļu (EM) radītie CO2 izmeši ir par 30-40% mazāki salīdzinot ar iekšdedzes dzinēju auto radītajiem;
- gaisa kvalitātes uzlabojums: 46% NOx un 83% PM10 izmešus rada autotransports;
- ET lietotāji tiek pasargāti no transporta degvielas cenu svārstībām;
- vienmērīgāks elektroenerģijas patēriņš diennakts laikā;
- akumulatoros uzkrāto elektroenerģiju iespējams izmantot elektroenerģijas patēriņa maksimuma brīžos.

EM lietotāji iegūst degvielas izmaksu samazinājumu, kas pie 11600km gada nobraukuma sastāda 800GBP. Tā kā EM lietotāji ir atbrīvoti no ceļa nodokļa un no nodevas par iebraukšanu Londonas maksas zonā, kopējais ieguvums gadā sastāda 3000GBP. Turklāt, sākot ar 2011.gadu EM pircēji saņems atbalstu no 2000 līdz 5000GBP.
Jaunumus par ET izmantojumu Latvijā un kaimiņvalstīs, kā arī par attīstības plāniem uzzināsim 15.maijā Rīgā notiekošajā pasākumā „CO2 E-Race” un „muzeju nakts” pasākumā Rīgas motormuzejā.

Avots: London’s Electric Vehicle Infrastructure Strategy (December 2009),
www.co2erace.lv

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties