#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
LOSP zemnieki aicina aizliegt ģenētiski modificētu kartupeļu audzēšanu Latvijā
, 2010. gada, 11.marts, 2010

Ja nespējam iespaidot Eiropas Komisijas lēmumus, kas attiecas uz visu Eiropas Savienības valstu saimi, tad tomēr aicinām savas valsts ietvaros novada domes deputātus izmantot pašvaldības tiesības rīkoties likumā noteiktā kārtībā un pasludināt novadus par ĢMO brīvām teritorijām.

Tikai apvienojoties spēsim Latviju pasargāt ne tikai no šīs konkrētās kultūras - ģenētiski modificētiem kartupeļiem, bet arī visām citām kultūrām, kas varētu tikt ieviestas Latvijā. 

Tas, ka ir atļauts audzēt vienu kartupeļu šķirni, nemazina risku un izrietošās sekas, kas var rasties reālajā dzīvē ieviešot ĢMO audzēšanu par normālu praksi. Kaut arī pasauli pārņem ĢMO bums, tomēr LOSP aicina Latviju pasargāt no šādu kultūru audzēšanas. Vienīgais pasargāšanas ceļš ir visām pašvaldībām pieņemot saistošus noteikumus, ar kuriem tiek noteikts aizliegums ĢM kultūraugu audzēšanai, aizliedzot konkrētās pašvaldības teritorijā audzēt ĢMO kultūras, tajā skaitā arī kartupeļus.

Kaut arī daļa zinātnisko pētījumu pierāda, ĢMO nekaitīgumu, tomēr tikpat pamatoti un argumentēti ir arī pētījumi, kuri pierāda ĢMO kaitīgo ietekmi uz vides daudzveidību un cilvēku organismu. Tāpēc aicinām ikvienu lauksaimniecībā iesaistīto, pasargāt Latvijas dabu, saglabājot vides daudzveidību un nepieļaut iespēju ģenētiski modificētiem augiem sajaukties ar parastiem augiem, kas var novest pie neatgriezeniskas augu un dzīvnieku sugu izzušanas vai pārveidošanās, tādējādi nodrošinot to, ka tiek iznīcināta vides daudzveidība.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties