#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Madonā plāno izmantot saules enerģiju
, 2010. gada, 12.jūlijs, 2010

Kārtējā Madonas novada pašvaldības domes sēdē attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists Gints Hermanis deputātus informēja par „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta" ietvaros Vides ministrijas atvērto programmu „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem".

Kaut arī programma pašvaldībām piedāvā atklātajam konkursam pieteikt dažādas tehnoloģijas jomas, kas veicina pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem (saules, vēja, ūdens elektrostacijas, siltumsūkņi, biomasas granulu, šķeldas vai salmu katlumājas) uzmanību ir nolemts vērst uz saules kolektoru (termopaneļu) uzstādīšanu siltā ūdens iegūšanai.

- Programma noslēdzas augustā, un līdz tam brīdim mums ir jāsagatavo projekta pieteikums. Viena no projekta aktivitātēm ir saules kolektoru uzstādīšana, un, diskutējot ar novada pārvalžu vadītājiem, ir vērojama interese par iespēju uzstādīt kolektorus atsevišķām ēkām. Pieejamā atbalsta intensitāte no KPFI šai programmai pašvaldībām ir 75%. Viena projekta griesti ir Ls 350 000, taču domāju, ka visus šos līdzekļus mums būs grūti piesaistīt, jo konkurence ir ļoti liela - kopējais šajā programmā pieejamais naudas apjoms ir 8 miljoni, bet pašvaldībām rezervēti ir 2 miljoni latu, kas paredzēti gan hidroelektrostacijām, gan katlumājām, gan citiem pasākumiem, ne tikai saules kolektoriem, - norādīja Gints Hermanis.

Latvijā saules pietiek

Lai sniegtu deputātiem priekšstatu par to, kāds potenciāls enerģijas ieguvē saistībā ar sauli netiek izmantots, G. Hermanis minēja, ka 740 km2 plaša teritorija Sahāras tuksnesī ar tajā no saules paneļiem iegūto elektroenerģiju spētu apmierināt visu pasaules iedzīvotāju vajadzības.

- Lielākā kritika, ko saistībā ar saules enerģiju nākas dzirdēt, ka tās Latvijā ir par maz, taču, ja palūkojas uz faktisko situāciju, tad vidējā saules intensitāte Latvijā ir augstāka nekā Vācijā, kur saules kolektori tiek plaši pielietoti. Latvijas situācijā saules kolektori būtu piemērotākais veids, kā iegūt saules enerģiju. Šo tehnoloģiju mēs izmantotu nevis elektrības, bet gan siltā ūdens ražošanai. Izmaksas enerģijas ieguvei ir zemas, kā arī pati tehnoloģija kļuvusi lētāka, jo tirgū ir ienākusi Ķīna, kur saules kolektoru izplatība jau ir samērojama ar daudzām Eiropas valstīm. Jāpiebilst, ka diezgan droši var prognozēt arī to, ka elektrības cenas būtiski pieaugs tajā brīdī, kad no Lietuvas tiks izbūvēts energosistēmu starpsavienojums uz Zviedriju, - nelielu ieskatu izskatāmajā jautājumā sniedz Gints Hermanis.

Izmantos jaunu tehnoloģiju

Tā kā izvēlētā tehnoloģija paredz siltā ūdens ražošanu, būtiskākais jautājums būs, kur to likt, it īpaši vasarā. Piemērotākais variants ir būves ar peldbaseinu un augstu siltā ūdens patēriņu. Gan sēdes laikā (29. jūnijā), gan vēlāk pēc tās tika izskatīti vairāki iespējamie varianti, tiesa, domes lēmums gan vēl nav pieņemts.

- Šobrīd diskusija ir par šādām ēkām: Degumnieku pamatskola un PII „Saulīte"(vienā jau ir baseins un otrā to ir plānots izbūvēt), Ļaudonas pansionāts, Barkavas pansionāts, Kalsnavas sociālā dzīvojamā ēka, Kusas sociālā dzīvojamā ēka, Madonas slimnīca, ēka Mārcienas pagasta Meža lielā 24, kur plānots pārcelt Madonas pansionātu, un ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli" Liezēres pagastā. Kā jau minēju, galvenais kritērijs, izvērtējot objektus, bija, lai tie spēj nodrošināt siltā ūdens patēriņu. Ja mums vasarā ūdeni nāktos vienkārši izgāzt ārā, tad projektam tas nebūtu ekonomiski racionāls, - „Staru" informēja attīstības nodaļas speciālists.

Viņš arī pastāstīja, ka Latvijā pašvaldībās šāda tipa (vakuumcauruļu) saules kolektori vēl nav uzstādīti. Plakanie virsmas paneļi, kas ir vecāka, vienkāršāka un mazāk efektīva tehnoloģija, ir uzstādīti Aizkrauklē, un ziemā to atdeve ir zema.

- Madonas novadā tiks izmantota vakuumcauruļu tehnoloģija. Un tā vienlīdz efektīvi strādā gan vasarā, gan ziemas periodā neatkarīgi no tā, kāda ir āra temperatūra. Vienīgā atšķirība, ka ziemā vairāk tiks zaudēts siltums ūdens pārvades posmā, taču tas jau ir izolācijas jautājums, - skaidroja Gints Hermanis.

Var pieteikties arī uzņēmēji

Madonas novada pašvaldības domes deputāti, apspriežot šo jautājumu, meklēja arī netradicionālus risinājumus. Piemēram, iegūtā siltuma karstajos vasaras mēnešos izmantošanu (ar citu tehnoloģiju palīdzību) aukstā gaisa kondicionēšanai. Bija arī ierosinājums neizmantoto silto ūdeni vasaras laikā novadīt tām dzīvojamajām ēkām, kam karsto ūdeni vasaras mēnešos atslēdz, un vēl citas interesantas variācijas.

Jau minētajiem objektiem, par ko tiek diskutēts, saules kolektoru uzstādīšana varētu izmaksāt aptuveni Ls 100 000, no kuriem 75% veido KPFI finansējums. Ja Madonas novada pieteikums konkursā gūs atbalstu, tad saules kolektorus varētu uzstādīt jau nākamā gada pavasarī.

Jāpiebilst, ka programma „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" paredz atbalstu arī uzņēmējiem, piemēram, izveidot ar salmiem kurināmu katlu māju vai vēja elektrostaciju, ko var uzstādīt kādā viesu mājā vai uzņēmumā, kas ietilpst mikro, mazā vai vidējā uzņēmēja kategorijā. Tiesa, atbalsta intensitāte gan būs mazāka nekā pašvaldībām - tikai no 55% līdz 65% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Avots: Egils Kazakevičs, www.estars.lv

Foto: www.estars.lv, www.lvif.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties