#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
«Mājas drauga» siltināšanas eksperti arī Jēkabpilī
, 2010. gada, 01.jūlijs, 2010

«Mājas draugs» ir 25 cilvēku — būvnieku, namu apsaimniekotāju, arhitektu un citu speciālistu — kopa no vairākām Latvijas pilsētām, kuri sadarbībā ar vācu partneri Austrumeiropas mājokļu apsaimniekošanas iniciatīvu (IWO) apgūst ēku renovācijas vadītāju prasmes, lai turpmāk varētu būt kompetenti konsultanti un pakalpojumu sniedzēji šajā jomā iedzīvotājiem, pašvaldībām un uzņēmumiem, popularizējot energoefektivitātes idejas Latvijā.

Protams, pirmkārt saistībā ar ES atbalsta programmām. Mārtiņš Upītis ir jēkabpilietis, topošais būvinženieris, kurš arī iekļāvies konsultantu apmācības grupā un 21. jūnijā kopā ar grupas biedriem un projektu vadītāju no vācu puses Knutu Helleru, kuram ir liela pieredze renovācijas projektos, Jēkabpilī izvērtēja Bebru ielas 4. mājas renovācijas iespējas.


— Mājas Bebru ielā 4 un 3 apsaimnieko nesen nodibinātā dzīvokļu īpašnieku sabiedrība «Bebru atmoda», un tās priekšsēdētājs Ingars Ozols - Ozoliņš līdz ar pārējiem iedzīvotājiem ir ēkas renovēšanas ceļa sākumā. Man ēka Bebru ielā 4 būs kā pilotprojekts, rūpējoties par tehnisko pusi un piedaloties arī kādās pilnsapulcēs. Idejas īstenošanai plānojam piesaistīt ES ERAF finansējumu, — stāsta M. Upītis. Ja kāda Jēkabpils nama iedzīvotājiem ir interese par šādiem pakalpojumiem, konsultācijas un projekta pieteikumu sagatavošana finansējuma ieguvei ir bez maksas, viņi ar M. Upīti var sazināties pa e - pastu martins.upitis@majasdraugs.lv.
Siltināšanas ideju popularizācijas process ir aizsācies jau pirms vairākiem gadiem, kad Latvijā Vides ministrija, «DnB Nord» banka un aktīvākais Jelgavas namu apsaimniekotājs SIA «Jelgavas Nekustamo īpašumu pārvalde» (JNĪP) vienojās par kopīga projekta īstenošanu ar Vācijas Vides, dabas aizsardzības un reaktoru drošības federālo ministriju un Vācijas Attīstības bankas Bonnas filiāli un IWO.


— Kopumā līdz šim ar vācu partneru atbalstu jau ir renovētas 10 ēkas. Populārākais projekts, ko daudzi min kā piemēru, ir māja K. Helmaņa ielā 3, kur pēc renovācijas energoefektivitāte ir vairāk nekā 50%. Šo projektu gaitā esam daudz mācījušies no Vācijas speciālistiem, un tā radās IWO un JNĪP iniciatīva «Mājas draugs», lai veicinātu māju siltināšanas ekspertu tīkla izveidi Latvijā. Ieceri atbalsta arī Vides un ekonomikas ministrija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Būvinženieru savienība un citas organizācijas. Aprīlī topošie eksperti trīs nedēļas vācu kolēģu pieredzi apguva Berlīnes Tehniskajā universitātē. Viena lieta ir sākt renovāciju, bet otra — nodrošināt tās kvalitāti. Tā iespējama tad, ja projektu vadīs viens konsultants, problēmas tverot kompleksi un palīdzot apsaimniekotājiem risināt visus jautājumus no finansējuma ieguves līdz celtniecībai, tikai tad būs cerētā energoefektivitāte, — stāsta «Mājas drauga» darbiniece Latvijas projektos Petra Hiršberga. Viņa un M. Upītis uzsver, ka kvalitāte un rūpīgs ēkas izvērtējums, meklējot labāko renovācijas risinājumu, ir tas, ko var piedāvāt «Mājas drauga» konsultanti.

Avots: Inese Zone, "Brīvā Daugava", 26.06.2010

Foto: www.viss.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties