#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
"Mana" Resursu karte - informēt, piedāvāt, iesaistīt, iepazīstināt
, 2010. gada, 02.jūnijs, 2010

Kartes idejas galvenā ierosinātāja bija Inete Ielīte kad, sanākot kopā nevalstiskajām organizācijām Latvijas Bērnu forums (LBF) un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (LSOST), tika domāts par 2010. Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību iespējamām aktivitātēm.

Bija skaidrs, ka materiālā palīdzība, emocionālais atbalsts, izglītības iespējas, vajadzība pēc sabiedrības būs aktuāla gandrīz ikviena Latvijas iedzīvotāja mājā.
Resurss, kam ir iespējas un pienākums šo palīdzību un atbalstu sniegt arī zināms- NVO, pašvaldības, valsts institūcijas. Jautājums- kā tuvināt šos iespēju resursus iedzīvotājiem, darīt tiem zināmu, ka tie ir tepat blakus.
Piesaistot šai idejai Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Labklājības Ministriju sākās projekta īstenošana.

Iespēju Kartes mērķis ir, lai ikviens valsts iedzīvotājs, izmantojot publisko interneta piekļuvi, tajā var rast atbildi uz jautājumiem:
Vai manā apdzīvotajā vietā vai tās tuvumā ir
o iespējams saņemt man vajadzīgās pirmās nepieciešamības lietas, emocionālo un krīzes atbalstu,
o iespējas integrēties sabiedrībā,
o izglītošanās un apmācību iespējas?
Kad un kā tas man ir pieejams?
Uz kādiem nosacījumiem man tas ir pieejams?
Kartes lietošana ir vienkārša- jāatver labklājības ministrijas mājas lapa www.lm.gov.lv , tur sākumlapā jāatrod krāsains attēls – „Iespēju karte”. Kad karte atvērta, var sākt ar ieskatīšanos sadaļā – „Par pakalpojumiem”. Tur noskaidrojams, kur atrodas tas, kas man vajadzīgs un tad vajadzētu iet uz sadaļu – „Meklēšana”. Ierakstu savu apdzīvoto vietu, izvēlos pakalpojumu un skatos, kas tiek piedāvāts..
Tūlīt sekos iebildes- man nav interneta. Neliels stāsts no manas pieredzes. Runājos ar kundzi gados, kurai nekad nav bijusi vajadzība pēc interneta. Stāstu, cik ērti internetā apmaksāt rēķinus. Kundze ir dziļi sašutusi un aizvainota- ne man, ne manām paziņām interneta nav.
Kundzei patiešām nav. Bet dēla ģimenei, ar kuru viņa dzīvo kopā, ir. Svarīgi ir nevis man ir vai nav, bet- vai man tas ir pieejams, sasniedzams.
Internets bez maksas pieejams publiskajās bibliotēkās, citviet, un galu galā, arī tālruņi agrāk bija kaimiņos vai dažos dzīvokļos visā mājā, cilvēki atbalstīja viens otru. Domāju, ka arī tagad cilvēki ir atvērti un izpalīdzīgi ikvienā vietā Latvijā.
Ieguvēji no Iespēju kartes ir gan iedzīvotāji, gan NVO un pašvaldības.
Mūsu valstī ir ļoti liels pilsoniskās sabiedrības jeb nevalstisko organizāciju skaits, bet tajās darbojas tikai 5 % iedzīvotāju.
Man, strādājot ar karti, pašai bija liels brīnums par to pakalpojumu un aktivitāšu daudzveidību, ko sniedz šīs organizācijas. Iespēju karte ir ideāla vieta, kur NVO var iepazīstināt ar sevi, savu darbību un aicināt brīvprātīgos pievienoties. Tas vienlaikus ir arī lielisks ieguldījums cilvēku integrācijai sabiedrībā
Pabalsti, tāpat dienas centri, patversmes, aprūpes iespējas – tas viss ir pašvaldību piedāvājums. Ja mēs sakām, ka valstij jāpagriežas ar seju pret cilvēkiem, tad pašvaldībām šī ir laba iespēja spert pirmo soli šai virzienā.
Manuprāt, iespēju resusrsu karte ir lieliski piemērota šim mērķim - informēt, piedāvāt, iesaistīt, iepazīstināt.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties