#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Mazumtirgotāji izpilda „zaļos” solījumus
, 2010. gada, 22.septembris, 2010

Eiropas veikalu plauktos parādās arvien vairāk „zaļu” preču, tāpēc ka Eiropas mazumtirgotāji pilda dotos solījumus veicināt vides ziņā ilgtspējīga patēriņa paradumus. Ziņojumā, kur vērtēta Eiropas mazumtirdzniecības jautājumu foruma — Eiropas Komisijas un mazumtirdzniecības nozares iniciatīvas — nosprausto brīvprātīgo mērķu izpilde, redzams, ka tirgotāji no dotā vārda neatkāpjas. Tie ne vien piepildījuši veikalu plauktus ar ilgtspējīgākām precēm, bet arī samazinājuši savas darbības ietekmi uz vidi jeb tā saukto vides pēdu, īpašu uzmanību pievēršot resursu efektivitātes pasākumiem. Joma, kuru vēl vajadzētu pilnveidot, ir saziņa ar patērētājiem par vides jautājumiem. Ziņojumā ieteikts izveidot godalgošanas sistēmu paraugprakses cildināšanai.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Ziņojums liecina, ka mazumtirgotāji arvien nopietnāk uztver savu atbildību par vidi. Tieši mazumtirgotāji var vislabāk ietekmēt patērētāju izvēli, un ir patīkami redzēt, ka veikalos aug zaļo preču piedāvājums. Es gribētu izteikt atzinību mazumtirgotājiem par to centieniem palielināt resursu efektivitāti un samazināt savas darbības ietekmi uz vidi. Mums gan vēl ir tāls ceļš ejams.″

Zaļie solījumi

Kopš 2009. gadā tika izveidots Mazumtirdzniecības jautājumu forums, tirgotāji ir apņēmušies veikt virkni atsevišķu un konkrētu vides darbību, kas palīdzēs veidot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Prioritārās jomas mazumtirgotājiem ir energoefektivitāte ēkās un ilgtspējīgāku produktu pārdošana.

Tika noteiktas apmēram 280 saistības vides jomā, kas iedalītas trīs kategorijās: ko pārdodam, kā pārdodam, un kā sazināmies ar klientu.
Izvērtējot, kā vedies ar 2009. gada saistību pildīšanu, atklājās daudzi paraugprakses piemēri. Apmeklējot veikalus dažādās dalībvalstīs, varēja pārliecināties, ka mazumtirgotāji patērētājiem piedāvā vairāk zaļu preču. Tostarp minams plašāks ekomarķējumu ieguvušo un bioloģisko produktu sortiments.

Ilgtspējība praksē

Pārtikas veikalu tīkls „Carrefour”, salīdzinot ar 2006. gadu, savas preču zīmes bioloģisko produktu piedāvājumu palielinājis par 86 %. „Mercadona” panācis 100 % iepakojuma atkritumu pārstrādi veikalos un loģistikas centros. „Asda Wal*Mart” samazināja CO2 emisijas no sava transportlīdzekļu parka par 40 % salīdzinājumā ar 2005. gadu, bet „Lidl” 2009. gadā panāca 10 000 tonnu CO2 samazinājumu, vienkārši izmantojot iepirkumu maisiņus no otrreizējās pārstrādes izejvielām. Šie ir tikai daži no ziņojumā izklāstītajiem piemēriem.
Lai gan minēti vairāki paraugprakses gadījumi saziņā ar patērētājiem, ziņojumā secināts, ka mazumtirgotāji šajā jomā varētu paveikt vairāk. Tāpat ziņojumā ieteikts izveidot godalgošanas sistēmu paraugprakses cildināšanai.

Mazumtirdzniecības jautājumu forums

Mazumtirdzniecības jautājumu forums tika izveidots 2009. gadā, lai radītu labāku izpratni par praktiskiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu patēriņu. Piedalīties mazumtirdzniecības jautājumu forumā var visi mazumtirgotāji, kuri pievienojas mazumtirgotāju vides rīcības programmai (REAP jeb MVRP), un sabiedriskās organizācijas, kas vēlas dot savu artavu mērķu sasniegšanā.

Jūnijā mazumtirgotāji nāca klajā ar brīvprātīgu nozares vides kodeksu. Mazumtirgotāju vides ilgtspējības kodeksā galvenā uzmanība veltīta ilgtspējīgai konkrētu produktu, piemēram, koksnes vai zivju, izcelsmei, lielākai resursu efektivitātei veikalos, transportēšanas un sadales optimizācijai, labākai atkritumu apsaimniekošanas praksei un pilnīgākai patērētāju informēšanai. Kodeksa parakstītāji apņemas ziņot par paveikto, piemēram, savos korporatīvajos ilgtspējības gada pārskatos. Šobrīd kodeksam ir pievienojušies deviņpadsmit lielie mazumtirgotāji un 7 mazumtirgotāju asociācijas.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties