#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Meža īpašnieki gaida naudu apmežošanai
, 2010. gada, 19.augusts, 2010

Meža īpašnieku apvienībām kopīgiem spēkiem vieglāk gan uzrakstīt projektus, gan aizstāvēties tiesā.

Kuldīgas meža īpašnieku apvienības piecdesmit biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 ha meža. Šī platība jau šoruden būtu pieaugusi par pāris simts hektāriem, ja vien nebūtu pietrūkusi neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanas atbalstam paredzētā nauda.

Aigars Grīnbergs, Kuldīgas meža īpašnieku apvienības vadītājs: "Mūsu apvienības biedri pēdējā pieteikšanās kārtā Lauku atbalsta dienestam iesniedza projektus par vairāku simtu hektāru lauksaimniecības zemju apmežošanu, taču apstiprinājumu nesaņēma, jo šajā aktivitātē pietrūka līdzekļu. Saņēmām ziņu, ka naudu apmežošanai piešķirs, paņemot to no aktivitātēm, kurās tā netiek pilnībā apgūta. Meža īpašnieki ir neziņā, vai šoruden kāda bērzu stādīšana vairs sanāks."

Zemkopības ministrijas meža nozares atbalsta nodaļas vecākā referente Iveta Vaite apstiprina, ka pēdējā pieteikšanās kārtā apmežošanas projektu iesniedzēju aktivitāte bijusi īpaši liela – pretendenti vēlējušies apgūt divas reizes vairāk līdzekļu, nekā bijis. I. Vaite: "Lauksaimniecības zemju apmežošanai bija paredzēti pieci miljoni latu, taču pretendenti projektus šajā aktivitātē vēlējās īstenot par desmit miljoniem latu. Šobrīd apstiprināti grozījumi Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007. – 2013. gadam, kas paredz novirzīt finansējumu lauksaimniecībā neizmantotās zemes pirmreizējai apmežošanai. Taču šādus stratēģiskus grozījumus naudas pārdalē nevar īstenot ātri, jo tam nepieciešams arī Eiropas Komisijas apstiprinājums. Visticamāk, bērzu stādīšana pamestajās lauksaimniecības zemēs, izmantojot ES un valsts atbalstu, varēs atsākties nākamajā pavasarī."

Tomēr Kuldīgas meža īpašnieku apvienība aktīvi rakstījusi projektus ne tikai pašai iecienītākajai aktivitātei – apmežošanai, bet arī meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai, kas pēdējā kārtā kļuvusi mazāk populāra, jo meža īpašniekiem liegta iespēja saņemt atbalstu par paša padarītu darbu – jaunaudžu kopšanu.

Ja meža īpašnieks uzticas apvienībai, tā palīdz uzrakstīt projektu un arī iesniegt nav jābrauc uz Saldu – visu pakalpojumu paketi iespējams saņemt uz vietas.

Par ES projekta piešķirtajiem līdzekļiem Kuldīgas meža īpašnieku apvienība iegādājusies datoru kopā ar karti un sensoru, kas norāda, kurā vietā jānogriežas, meklējot konkrētu meža īpašumu. Ļoti vērtīgs ir arī globālās pozicionēšanās aparāts, ar kura palīdzību var precīzi noteikt īpašuma robežas – nekāda iestigošana ar šņorītes vilkšanu mežā vairs nav vajadzīga. Šāds aparāts maksā ap 3000 latu – pa vienam tādu nenopirksi.

Bet apvienības vadītājam Aigaram Grīnbergam patīk risināt arī sarežģītākas lietas par tām, ar kādām nākas sastapties ikdienā, – viņš piedalās kā eksperts pret mežu īpašniekiem ierosinātās tiesu lietās, parasti panākot, ka netiek piespriests maksimāli pieprasītais sods. A. Grīnbergs: "Bieži vien meža īpašnieki nezināšanas, neuzmanības vai steigas dēļ izdarījuši kādu pārkāpumu. Bet meža dienests tādās reizēs uzrēķina maksimāli iespējamo summu. Tad es mēģinu pierādīt, ka tas velns nav nemaz tik melns, kā to mālē. Kaut vai pēdējā prāva – meža īpašnieks bija savācis savā mežā bebru nograuztos kokus, neizņemot ciršanas apliecinājumu. Bet VMD vēlējās, lai viņš samaksā tā, it kā pats bezmaz būtu tos kokus nograuzis. Man izdevās panākt kompromisu, un tiesa par izdarīto pārkāpumu piesprieda meža īpašniekam saprātīgu, nevis nesamērīgi lielu sodu."

 

Anita Jaunbelzere
Latvijas Avīze

LETA/Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties