#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
MK uzlabo latviešu "Eiro-žargonu"
, 2010. gada, 30.marts, 2010

Līdzšinējais termins "Eiropas Kopiena" tiek pilnībā aizvietots ar terminu "Eiropas Savienība", termins "Eiropas Kopienu Tiesa" ar terminu "Eiropas Savienības Tiesa", termins "Pirmās instances tiesa" ar terminu "Vispārējā tiesa", termins "kopējais tirgus" ar terminu "iekšējais tirgus".

"Visos šajos gadījumos notikusi viena termina nomaiņa ar citu, nevis būtiskas jēdzieniskās izmaiņas", skaidro Ārlietu ministrijas ierēdņi, kas šādas izmaiņas iesnieguši izskatīšanai valdībā saistībā ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos.

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un atvieglotu attiecīgo nacionālo normatīvo aktu lietotāju darbu, kā arī neradītu šaubas par lietoto terminu interpretāciju terminoloģijas nesaderības dēļ, ministrijas tiek rosinātas izvērtēt Lisabonas līgumā lietoto terminoloģiju un sagatavot atbilstošus grozījumus, kas tiktu pakāpeniski ieviesti nacionālajos normatīvajos aktos.

Lisabonas līgums tika parakstīts 2007.gada 13.decembrī. Tas stājās spēkā 2009.gada 1.decembrī. Latvijas Republikas Saeima Lisabonas līgumu ratificēja 2008.gada 8.maijā un likums "Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu" stājās spēkā 2008.gada 29.maijā.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties