#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
MVU finanšu dienā iepazīstina ar ES programmām
, 2009. gada, 28.oktobris, 2009

Šodien Rīgā notika Eiropas Komisijas organizētais seminārs - Eiropas Savienības (ES) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finanšu diena. Šādi pasākumi notiek visu ES dalībvalstu galvaspilsētās.

Rīgā notikušais pasākums izrādījies līdz šim apmeklētākais – tajā piedalījās ap 150 dalībnieku.

Finanšu dienās Eiropas Komisija (EK) kopā ar valstu finanšu starpniekiem cenšas vairot izpratni par ES instrumentiem MVU finansēšanai un par kredīta un kapitāla avotiem. Tāpat tiek veidots forums, kur var iepazīties ar paraugpraksi, kas novatoriskiem MVU palīdz vieglāk piekļūt finansējumam.

16% ES uzņēmumu kā lielāko problēmu atzīst tieši piekļuvi finanšu līdzekļiem, tā norādīja EK uzņēmumu un rūpniecības ģenerāldirektora pārstāvis Andželo Ville. Latvijā piekļuves grūtības ir lielākas – uz to norāda 18% aptaujāto.

Kā problēmas risinājums ir ierosināta MVU programma par kopējo summu 1,1 miljards eiro, kas būs pieejama līdz 2013.gadam (ieskaitot). Programu pārvalda Eiropas Investīciju fonds (EIF). Katrā dalībvalstī EIF sadarbojas ar konkrētās valsts bankām un citām finanšu iestādēm.

Latvijā minēto programmu īsteno Latvijas Hipotēku un Zemes banka. Kā skaidroja bankas pārstāvis Aigars Šmelds, galvotā portfeļa apjoms ir 30 miljoni eiro, un garantijas paredzētas uzņēmumiem, kas darbojas ar zināšanām saistītās jomās un kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50.

Savukārt ieguldījumus 5 līdz 10 miljonu eiro apmērā perspektīvāko Baltijas valstu MVU pamatkapitālā veic "Baltcap Privātais kapitāla fonds", kurā EIF iegulda līdz 100 miljoniem eiro.

"ES MVU finanšu dienas" apmeklētāji tika iepazīstināti arī ar citām ES programmām, piemēram, Pētniecības un tehnoloģiskās attīstības septīto pamatprogrammu. Tās ietvaros MVU visā ES pieejami 6,2 miljardi eiro, stāstīja EK Pētniecības ģenerāldirektorāta pārstāvis Gaetano Petralia. Šajā programmā piedalās arī astoņi uzņēmumi no Latvijas.

Labvēlīgu uzņēmējdarbības apstākļu nozīmi uzsvēra arī Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece Ingūna Berķe: "Latvijas valdība kā uzņēmējdarbības politikas prioritāti ir izvirzījusi uzņēmumu konkurētspējas celšanu (t.sk., izmantojot ES fondus uzņēmējdarbības jomā) un uzņēmēju saimnieciskajai darbībai labvēlīgu nosacījumu radīšanu. Šai kontekstā ir jāatzīmē, ka ir izstrādāta un tiek īstenota Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma, kas kopumā paredz Latvijas ekonomikā uzņēmējdarbības atbalsta veidā iepludināt 600-700 milj. latu."

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Endziņš savukārt stāstīja par Mikrouzņēmumu atbalsta programmas ieviešanu Latvijā – tās mērķis ir radīs nosacījumus, lai bez darba palikušos cilvēkus mudinātu uzsākt uzņēmējdarbību. Programmu īstenojot, Latvijā tiktu atvieglota mikrouzņēmumu (tādu, kuros ir ne vairāk kā pieci darbinieki) izveide un darbība, vienkāršojot, piemēram, grāmatvedības un nodokļu prasības.

Saskaņā ar Lisabonas stratēģiju izaugsme un darbavietas ir ES primārie mērķi. Veicinot šo mērķu sasniegšanu, EK veic pasākumu kompleksu, lai finansētu jaunizveidotos uzņēmumus un novatoriskus un augošus MVU.

Vairāk informācijas pieejama: www.access2finance.eu.

Uzstāšanās prezentācijas: www.sme-finance-day.eu sadaļā "Events".

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem.

 

 

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties